Guðrún J. Halldórsdóttir: ræður


Ræður

Vernd barna og ungmenna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Átak gegn einelti

þingsályktunartillaga

Bygging og rekstur álvers

umræður utan dagskrár

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Norrænt fjármögnunarfélag á sviði umhverfisverndar

lagafrumvarp

Ársreikningar og endurskoðun lífeyrissjóða

lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi hjóna

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(kynferðisafbrot)
lagafrumvarp

Samskiptamiðstöð heyrnarlausra

lagafrumvarp

Efling heimilisiðnaðar

þingsályktunartillaga

Kynning á vörum frá vernduðum vinnustöðum

þingsályktunartillaga

Úrbætur á aðstæðum ungmenna

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréf)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna ungmenna sem flosna upp úr skóla

fyrirspurn

Heilbrigðisþjónusta

(samstarfsráð sjúkrahúsanna í Reykjavík)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stimpilgjald)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréf)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(reiðhjólahjálmar)
lagafrumvarp

Sjálfseignarstofnanir

fyrirspurn

Greiðslur fyrir ómælda yfirvinnu

fyrirspurn

Héraðsskógar

lagafrumvarp

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1991

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1990

(lánsheimild ríkissjóðs innana landa o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(hlutverk Framkvæmdasjóðs)
lagafrumvarp

Atburðirnir í Litáen og við Persaflóa

skýrsla ráðherra

Fjárveitingar til fræðsluskrifstofa

þingsályktunartillaga

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Sektir vegna mengunarbrota á hafnarsvæðum

þingsályktunartillaga

Staða fangelsismála

þingsályktunartillaga

Ástandið í fjarskiptamálum

umræður utan dagskrár

Hækkun skattleysismarka vegna álagningar tekjuskatts

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(deildaskipting Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Löggjöf og eftirlit með vopnasölu

þingsályktunartillaga

Stytting vinnutíma

þingsályktunartillaga

Efling heimilisiðnaðar

þingsályktunartillaga

Málefni geðsjúkra afbrotamanna

umræður utan dagskrár

Breyttir starfshættir Norðurlandaráðs

umræður utan dagskrár

Listamannalaun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Forfalla- og afleysingaþjónusta í sveitum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfskjör presta þjóðkirkjunnar

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Varnir gegn vímuefnum

þingsályktunartillaga

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Stjórnarskipunarlög

(deildaskipting Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frv. um stjórnarskipunarlög

um fundarstjórn

Leikskóli

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning hlutafélaga, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
lagafrumvarp

Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

(hámark frádráttar, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1991

lagafrumvarp