Guðrún Helgadóttir: ræður


Ræður

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Sala ríkisbanka

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Fjárlög 1984

lagafrumvarp

Könnun á kostnaði við einsetningu skóla

þingsályktunartillaga

Launamál

lagafrumvarp

Stöðvun framkvæmda við byggingu Seðlabanka Íslands

þingsályktunartillaga

Erfðalög

lagafrumvarp

Endurmat á störfum láglaunahópa

lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

lagafrumvarp

Bankaútibú

fyrirspurn

Ríkismat sjávarafurða

lagafrumvarp

Lagahreinsun og samræming gildandi laga

þingsályktunartillaga

Kreditkort

fyrirspurn

Átak gegn útbreiðslu ávana- og fíkniefna

fyrirspurn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

lagafrumvarp

Umhverfismál

fyrirspurn

Lántaka vegna flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli

lagafrumvarp

Þingsköp

um fundarstjórn

Staðfesting Flórens-sáttmála

þingsályktunartillaga

Varnir gegn mengun sjávar

fyrirspurn

Kvikmyndasafn Íslands

fyrirspurn

Starfsskilyrði myndlistarmanna

fyrirspurn

Staðfesting Flórens-sáttmála

fyrirspurn

Kennsla í Íslandssögu

þingsályktunartillaga

Gæða- og öryggisreglur varðandi hjólbarða

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Rannsókn umferðarslysa

fyrirspurn

Sameiginleg hagsmunamál Grænlendinga og Íslendinga

þingsályktunartillaga

Ríkisfjármál 1983

skýrsla

Notkun sjónvarpsefnis í skólum

fyrirspurn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Lánsfjárlög 1984

lagafrumvarp

Ráðstöfun gegnismunar

fyrirspurn

Friðarfræðsla

þingsályktunartillaga

Frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Erfðafjárskattur

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Sala ríkisjarðarinnar Selárdals í Suðureyrarhreppi

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Greiðslukort

þingsályktunartillaga

Tollskrá

lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Kjarnorkuvopnalaus Norðurlönd

þingsályktunartillaga

Vistunarvandi öryrkja

þingsályktunartillaga

Menntaskólar

lagafrumvarp

Almenningsbókasöfn

fyrirspurn

Íslensk málnefnd

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Um þingsköp

um fundarstjórn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Rannsókn og meðferð nauðgunarmála

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Fjarskipti

lagafrumvarp