Guðrún Helgadóttir: ræður


Ræður

Samningur milli Íslands og Bandaríkjanna

þingsályktunartillaga

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Barnalög

(framlög vegna menntunar barns)
lagafrumvarp

Kjarnorkuverið í Dounreay í Skotlandi

fyrirspurn

Endurmat á störfum láglaunahópa

lagafrumvarp

Lögræðislög

(trúnaðarnefnd)
lagafrumvarp

Bankaeftirlit ríkisins

lagafrumvarp

Almenningsbókasöfn

fyrirspurn

Skólamálaráð Reykjavíkur

fyrirspurn

Stjórnarskipunarlög

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Dagvistarheimili fyrir börn

(uppeldisáætlun og fósturliðar)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(örorkumatsnefnd)
lagafrumvarp

Íþróttaaðstaða í Menntaskólanum við Hamrahlíð

fyrirspurn

Lokun deilda á sjúkrahúsum

fyrirspurn

Sjúkranuddarar

fyrirspurn

Heimilisfræðsla

(tillögur um endurskipulagningu)
þingsályktunartillaga

Lögreglumenn

(verkfallsréttur)
lagafrumvarp

Kaup ríkisins á Borgarspítalanum

fyrirspurn

Fyrirspurn um fjárhagsvanda Þjóðleikhússins

um fundarstjórn

Fjárhagsvandi Þjóðleikhússins

fyrirspurn

Almannatryggingar

(mæðralaun)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(greiðslur með börnum)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(mæðralaun)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heilsuverndarstarf í Reykjavík og Garðabæ)
lagafrumvarp

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Stöðvun verkfalls á fiskiskipum og á farskipum

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(sjúkradagpeningar)
lagafrumvarp

Brottvikning fræðslustjóra í Norðurlandsumd. e.

umræður utan dagskrár

Hvalveiðar og hvalarannsóknir

fyrirspurn

Hjálparkalltæki

fyrirspurn

Síldarsamningar Norðmanna og Sovétmanna

umræður utan dagskrár

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

skýrsla

Vaxtalög

lagafrumvarp

Deilur menntamálaráðuneytisins og fræðsluyfirvalda í Norðurlandsumdæmi eystra

lagafrumvarp

Geðheilbrigðismál

fyrirspurn

Stefnumörkun í áfengismálum

fyrirspurn

Blýlaust bensín

þingsályktunartillaga

Viðvera þingmanna

um fundarstjórn

Utanríkismál

skýrsla

Almennar stjórnmálaumræður

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Innheimtustofnun sveitarfélaga

(dráttarvextir)
lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Fæðingarorlof

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um almannatryggingar

um fundarstjórn