Guðrún Helgadóttir: ræður


Ræður

Almannatryggingar

(sjúkradagpeningar)
lagafrumvarp

Erlend nöfn á íslenskum fyrirtækjum

fyrirspurn

Blýlaust bensín

þingsályktunartillaga

Umhverfisfræðsla

þingsályktunartillaga

Frumvarp um leyfi til slátrunar

um fundarstjórn

Símar í bifreiðum

þingsályktunartillaga

Aðför

(aðfararstaður)
lagafrumvarp

Norræni umhverfisverndarsamningurinn

fyrirspurn

Fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um bann við pyndingum

fyrirspurn

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Lífríki Tjarnarinnar í Reykjavík

þingsályktunartillaga

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Læknalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Ráðning í stöðu þjóðgarðsvarðar

fyrirspurn

Jöfnun á námskostnaði

fyrirspurn

Lífeyrisréttindi heimavinnandi húsmæðra

lagafrumvarp

Heildarendurskoðun erfðalaga

fyrirspurn

Afplánunarmál

fyrirspurn

Fjarvistir þingmanna og afgreiðsla mála

um fundarstjórn

Fangelsisvist geðsjúkra

fyrirspurn

Lífeyrisréttindi heimavinnandi húsmæðra

lagafrumvarp

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heilsuverndarstarf í Reykjavík og Garðakaupstað)
lagafrumvarp

Frumvarp um Húsnæðisstofnun ríkisins

um fundarstjórn

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heilsuverndarstarf í Reykjavík og Garðakaupstað)
lagafrumvarp

Uppprentun þingskjala

um fundarstjórn

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmannafrumvarpa

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Starfsmenn á vernduðum vinnustöðum

fyrirspurn

Barnalög

(sameiginleg forsjá barna o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(gleraugnakaup)
lagafrumvarp

Kostnaður við byggingu Flugstöðvar Leifs Eiríksson

beiðni um skýrslu

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Hvalarannsóknir

fyrirspurn

Rannsóknarnefnd umferðarslysa

fyrirspurn

Utanríkismál

skýrsla

Lýsing á Suðurlandsvegi um Hellisheiði

þingsályktunartillaga

Húsnæði fyrir aðstandendur sjúklinga

þingsályktunartillaga

Útgjöld vísitölufjölskyldu

fyrirspurn

Kosningarréttur Íslendinga erlendis

fyrirspurn

Tjón Norræna fjárfestingarbankans af gjaldþroti Kongsbergs Våpenfabrikk

fyrirspurn

Stjórn Ísraelsmanna á herteknum svæðum

fyrirspurn

Rannsóknarnefnd til að kanna hvort starfsmenn lögreglunnar virði friðhelgi einkalífsins

þingsályktunartillaga

Iðnaðarlög

(hlutafjáreign í iðnfyrirtækjum)
lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Rannsóknarnefnd til að kanna hvort starfsmenn lögreglunnar virði friðhelgi einkalífsins

þingsályktunartillaga

Jöfnun á orkuverði

þingsályktunartillaga

Könnun á stöðu handmenntakennslu í grunnskólanum

þingsályktunartillaga

Kaup og sala fasteigna á vegum ríkisins

beiðni um skýrslu

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum

(aukning hlutafjár)
lagafrumvarp

Mengunarútbúnaður bifreiða

fyrirspurn

Listskreyting Hallgrímskirkju

fyrirspurn

Vantraust á ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar

vantraust

Ríkisendurskoðun

(skoðunarheimildir)
lagafrumvarp

Lagning vegar með suðurströnd Reykjanesskaga

þingsályktunartillaga

Vinnubrögð og fundahald

um fundarstjórn

Íslenskunámskeið fyrir almenning

þingsályktunartillaga

Eiturefni og hættuleg efni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(fulltrúar í opinberum nefndum)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(erlent hlutafé, útlánareglur, fasteignir o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisendurskoðun

(skoðunarheimildir)
lagafrumvarp

Neyðarsími

þingsályktunartillaga

Flugfargjöld

þingsályktunartillaga

Ferðamál

(sala Ferðaskrifstofu ríkisins)
lagafrumvarp