Guðrún Helgadóttir: ræður


Ræður

Kosning forseta og skrifara í Sþ.

þingsetning

Smíði skuttogara fyrir Marokkó

tilkynningar forseta

Smíði skuttogara fyrir Marokkó

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Drengskaparheit unnin

Hvalveiðibann

lagafrumvarp

Bann við geimvopnum

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Drengskaparheit unnin

Stefnuræða forsætisráðherra

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Framhald fundar í Sþ.

um fundarstjórn

Útflutningsleyfi

lagafrumvarp

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Afstaða utanríkisráðherra á alþjóðavettvangi

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Nýtt álver við Straumsvík

um fundarstjórn

Drengskaparheit unnin

Afgreiðsla bráðabirgðalaga ríkisstjórnarinnar um

umræður utan dagskrár

Nýtt álver við Straumsvík

um fundarstjórn

Nýtt álver við Straumsvík

umræður utan dagskrár

Viðvera ráðherra

um fundarstjórn

Sala ríkisfyrirtækja

fyrirspurn

Fyrirspurn um innflutning á hundum

um fundarstjórn

Kosning í stjórnarnefnd ríkisspítalanna

kosningar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Áfengiskaup handhafa forsetavalds

umræður utan dagskrár

Bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Vandi sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Þingsályktunartillaga um bætta samkeppnisstöðu

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Listi yfir forgangsmál ríkisstjórnarinnar o.fl.

um fundarstjórn

Þinghaldið til jóla og óafgreidd mál í sameinuðu

um fundarstjórn

Almannatryggingar

(örorkumat)
lagafrumvarp

Fyrirspurn um skipti Íslendinga við varnarliðið

um fundarstjórn

Skýrsla OECD um efnahagsástandið á Íslandi

fyrirspurn

Fyrirspurn til forsætisráðherra um þjóðargjaldþrot

um fundarstjórn

Greiðslukortaviðskipti

fyrirspurn

Fyrirspurn um þjóðargjaldþrot

um fundarstjórn

Búminjasafn á Hvanneyri

þingsályktunartillaga

Bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Þinghald milli jóla og nýárs o.fl.

um fundarstjórn

Eiturefni og hættuleg efni

(eiturefnanefnd)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heilsuverndarstarf í Reykjavík)
lagafrumvarp

Fyrirspurn um þjóðargjaldþrot o.fl.

um fundarstjórn

Málefni aldraðra

(gildistími)
lagafrumvarp

Niðurfelling laga vegna breytinga á skipan sveitarstjórnarmála

lagafrumvarp

Jólakveðjur í Sþ.

Nýárskveðjur í Sþ.

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Drengskaparheit unnin

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Efnahagsráðstafanir í kjölfar fyrstu aðgerða ríkisstjórnarinnar

tilkynning frá ríkisstjórninni

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Drengskaparheit unnin

Vinnubrögð í Seðlabanka Íslands

fyrirspurn

Fyrirspurn um vinnubrögð í Seðlabanka Íslands

um fundarstjórn

Umræður um vinnubrögð í Seðlabanka

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Drengskaparheit unnin

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Samgöngur á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Vísun mála til nefnda

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Drengskaparheit unnin

Kynferðisleg misnotkun á börnum

þingsályktunartillaga

Breytingar á dagskrá

um fundarstjórn

Þjóðminjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Þingsályktunartillaga um útboð opinberra rekstrarv

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Varaflugvöllur

umræður utan dagskrár

Efnahagsráðstafanir í kjölfar fyrstu aðgerða ríkisstjórnarinnar

tilkynning frá ríkisstjórninni

Sjúkraliðar

(verkstjórn og starfsábyrgð)
lagafrumvarp

Sjúkradagpeningar

fyrirspurn

Fyrirspurn um varaflugvöll

um fundarstjórn

Fræðsluátak um áfengismál

fyrirspurn

Efnahagsráðstafanir í kjölfar fyrstu aðgerða ríkisstjórnarinnar

tilkynning frá ríkisstjórninni

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fsp. um upplýsingaöflun kjararannsóknarnefndar

um fundarstjórn

Afstaða Íslands á fundi EFTA-landanna

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Verndun fornleifa

lagafrumvarp

Erfðalög

(önnur erfð, óskipt bú o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Sjónvarpssendingar um gervihnetti

þingsályktunartillaga

Olís og Alþýðubankinn

umræður utan dagskrár

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Minning Finnboga Rúts Valdimarssonar

tilkynningar forseta

Minning Sigurvins Einarssonar

tilkynningar forseta

Afsal þingmennsku

tilkynningar forseta

Heræfingar varnarliðsins

umræður utan dagskrár

Tilhögun utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Lyfjadreifing

(sala bóluefnis til ónæmisaðgerða o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tryggingaráð, stjórnir sjúkrasamlaga o.fl.)
lagafrumvarp

Endurnýting á ónýtum bifreiðum

fyrirspurn

Bann við kjarnavopnum

fyrirspurn

Heræfingar varnarliðsins

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Staða og rekstur fiskvinnslufyrirtækja

beiðni um skýrslu

Vegáætlun 1989-1992

þingsályktunartillaga

Staðan í kjaramálum

umræður utan dagskrár

Frestun utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Staðan í kjaramálum

umræður utan dagskrár

Framlagning stjórnarfrumvarpa fyrir eindaga

um fundarstjórn

Verð á matvælum

fyrirspurn

Loftmengun á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Reglur þingskapa um umræður um fyrirspurnir

um fundarstjórn

Yfirlýsing um stofnun nýs þingflokks

umræður utan dagskrár

Heimild til að ganga til samninga um kaup á Hótel Borg

þingsályktunartillaga

Minning Brynjólfs Bjarnasonar

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Breytingar á dagskrá og skýrsla utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Ástandið í efnahags- og kjaramálum

umræður utan dagskrár

Sjúkraliðar

(verkstjórn og starfsábyrgð)
lagafrumvarp

Frumvarp til stjórnarskipunarlaga

um fundarstjórn

Aðalnámsskrá fyrir grunnskóla

beiðni um skýrslu

Fyrirspurn um útflutning á ísfiski í gámum

um fundarstjórn

Utanríkismál

skýrsla

Stjórnarskipunarlög

(deildaskipting Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Úrskurður forseta um takmörkun umræðna

um fundarstjórn

Mistök í fundarstjórn, þinghald til þinglausna

um fundarstjórn

Fjáraukalög 1981-1986

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1987

lagafrumvarp

Vaxtalög

(fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tryggingaráð, stjórnir sjúkrasamlaga o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(endurhæfingarlífeyrir)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tryggingaráð, stjórnir sjúkrasamlaga o.fl.)
lagafrumvarp

Undirritun gerðabókar

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Minnst 40 ára afmælis Evrópuráðsins

tilkynningar forseta

Undirritun gerðabókar, fyrirsögn dagskrár

um fundarstjórn

Sigló hf.

fyrirspurn

Þingvíti, tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Fjáraukalög 1987

lagafrumvarp

Búminjasafn á Hvanneyri

þingsályktunartillaga

Ástandið í framhaldsskólunum

umræður utan dagskrár

Dagvistarmál fatlaðra barna

þingsályktunartillaga

Bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen

(milli Grænlands/Danmerkur, Íslands og Noregs)
þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Staða og rekstur fiskvinnslufyrirtækja

beiðni um skýrslu

Kvikmyndin Lífsbjörg í norðurhöfum

fyrirspurn

Viðskipti á hlutabréfamarkaði

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla mála í sameinuðu þingi

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynning frá forseta

Málefni Sigló hf. og fleira

beiðni um skýrslu

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar og dagskrá

um fundarstjórn

Röðun á mælendaskrá

um fundarstjórn

Sjúkraliðar

(verkstjórn og starfsábyrgð)
lagafrumvarp

Skýrsla um Sigló hf.

um fundarstjórn

Manneldis-og neyslustefna

þingsályktunartillaga

Ályktunarfær þingfundur

um fundarstjórn

Framvinda þingfundar

um fundarstjórn

Vegáætlun 1989-1992

þingsályktunartillaga

Þingsályktunartillaga um Verðjöfnunarsjóð

um fundarstjórn

Þinglausnir

þingfrestun