Guðrún Helgadóttir: ræður


Ræður

Kosning forseta og skrifara í Sþ.

kosningar

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Atvinnumálanefndir

fyrirspurn

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Staða íslensks skipaiðnaðar

umræður utan dagskrár

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

tilkynningar forseta

Drengskaparheit unnið

Ástandið í atvinnumálum

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1989

lagafrumvarp

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

tilkynningar forseta

Innheimta söluskatts af tryggingaiðgjöldum

umræður utan dagskrár

Frestun virðisaukaskatts

umræður utan dagskrár

Um dagskrá

tilkynning frá forseta

Jarðgöng milli lands og Eyja

þingsályktunartillaga

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Viðskiptasamningar við Sovétríkin

umræður utan dagskrár

Tæknifrjóvganir

þingsályktunartillaga

Sjúkrasamlög

fyrirspurn

Starfskjör og réttindi starfsmanna eftir tilflutning milli ríkis og sveitarfélaga

fyrirspurn

Heilsugæslustöðvar í Reykjavík

fyrirspurn

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Barnsburðarleyfi

fyrirspurn

Olíuleki frá birgðastöð á Bolafjalli

umræður utan dagskrár

Vinnubrögð við undirbúning virðisaukaskatts

umræður utan dagskrár

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

tilkynningar forseta

Löggæsla í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Fyrirspurn um framfærsluvísitölu

um fundarstjórn

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Gildistaka virðisaukaskatts

umræður utan dagskrár

Könnunarviðræður EFTA-ríkjanna við Evrópubandalagið

skýrsla

Málsókn á hendur Magnúsi Thoroddsen

fyrirspurn

Könnunarviðræður EFTA-ríkjanna við Evrópubandalagið

skýrsla

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

tilkynningar forseta

Drengskaparheit unnið

Listskreytingasjóður ríkisins

(framkvæmd laga)
fyrirspurn

Röð mála á fundinum

um fundarstjórn

Heimild til að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Alþingi

þingsályktunartillaga

Stofnun og slit hjúskapar

(sáttatilraunir)
lagafrumvarp

Þingstörf og þinghlé

um fundarstjórn

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Endurgreiðsla á sérstöku gjaldi af erlendum lántökum

fyrirspurn

Verðlaunalistaverk við Flugstöð Leifs Eiríkssonar

fyrirspurn

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

tilkynningar forseta

Stofnun og slit hjúskapar

(sáttatilraunir)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Könnunarviðræður EFTA-ríkjanna við Evrópubandalagið

skýrsla

Framhald á EFTA-EB-umræðum

um fundarstjórn

Fréttaviðtal við forseta sameinaðs þings

um fundarstjórn

Fjáraukalög 1989

lagafrumvarp

Afskipti bandaríska sendiherrans af íslenskum innanríkismálum

umræður utan dagskrár

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Könnunarviðræður EFTA-ríkjanna við Evrópubandalagið

skýrsla

Fréttatilkynning utanríkisráðuneytisins um

um fundarstjórn

Jólakveðjur

Framhaldsfundir Alþingis

tilkynningar forseta

Minning Odds Ólafssonar

tilkynningar forseta

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Flugmálaáætlun 1990--1993

þingsályktunartillaga

Húsnæðismál lögreglunnar í Stykkishólmi

umræður utan dagskrár

Afskipti ríkisstjórnarinnar af fjárhagsörðugleikum

umræður utan dagskrár

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

tilkynningar forseta

Útgerð Andra BA

umræður utan dagskrár

Fyrirspurn um kennsluefni í íslenskum bókmenntum

um fundarstjórn

Atvinnulíf í Rangárvallasýslu og Vestur-Skaftafellssýslu

fyrirspurn

Fyrirspurn um atvinnulíf í Rangárvallasýslu

um fundarstjórn

Afgreiðsla erlends gjaldeyris

fyrirspurn

Alþjóðaþingmannasambandið

skýrsla

Tilkynning frá forsætisráðherra um kjarasamninga

tilkynningar forseta

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Álver á Grundartanga

fyrirspurn

Opinber mötuneyti

þingsályktunartillaga

Tilhögun þingfunda

tilkynning frá forseta

Skólamáltíðir

þingsályktunartillaga

Skipulags- og byggingarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Evrópusamningur um varnir gegn pyndingum

lagafrumvarp

Afnám jöfnunargjalds

fyrirspurn

Uppskurður og hagræðing í ríkiskerfinu

þingsályktunartillaga

Málefni Slippstöðvarinnar á Akureyri

umræður utan dagskrár

Kaup Landsbanka Íslands á hlutabréfum Sambands íslenskra samvinnufélaga í Samvinnubankanum

beiðni um skýrslu

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

tilkynningar forseta

Forkönnun á hagkvæmni varaflugvallar

fyrirspurn

Öryggi í óbyggðaferðum

þingsályktunartillaga

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

tilkynningar forseta

Listskreytingasjóður ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla um viðræður EFTA og EB

um fundarstjórn

Kaup Landsbanka Íslands á hlutabréfum Sambands íslenskra samvinnufélaga í Samvinnubankanum

beiðni um skýrslu

Frestun umræðu um fjáraukalög

um fundarstjórn

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Könnunarviðræður EFTA-ríkjanna við Evrópubandalagið

skýrsla

Vandi loðdýræktarinnar

umræður utan dagskrár

Bókun afbrigða

tilkynningar forseta

Vinnubrögð forseta

um fundarstjórn

Meðferð mála á Alþingi

þingsályktunartillaga

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

tilkynningar forseta

Meðferð mála á Alþingi

þingsályktunartillaga

Tekjutap Ríkisútvarpsins vegna niðurfellingar afnotagjalda

fyrirspurn

Fyrirspurnir og svör við þeim

um fundarstjórn

Rit um kristni á Íslandi í þúsund ár

þingsályktunartillaga

Skýrsla umboðsmanns Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Njósnakerfi á vegum öryggisþjónustu Bandaríkjanna

umræður utan dagskrár

Samningur menntamálaráðherra við Sturlu

umræður utan dagskrár

Rannsóknir og vísindastarfsemi

fyrirspurn

Endurgreiðsla uppsafnaðs söluskatts í iðnaði

fyrirspurn

Utanríkismál

skýrsla

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

tilkynningar forseta

Utanríkismál

skýrsla

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

tilkynningar forseta

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1989

munnleg skýrsla þingmanns

Utanríkismál

skýrsla

Lögheimili

(heildarlög)
lagafrumvarp

Beiðni um skýrslu um nýtt álver

um fundarstjórn

Skoðunarferðir um Hótel Borg

um fundarstjórn

Um dagskrá

tilkynning frá forseta

Jöfnun orkukostnaðar

þingsályktunartillaga

Breytt röð dagskrármála

tilkynningar forseta

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

tilkynningar forseta

Áburðarverksmiðjan í Gufunesi

umræður utan dagskrár

Óafgreidd þingmál

um fundarstjórn

Tilraunastöðin á Reykhólum

fyrirspurn

Um dagskrá

tilkynning frá forseta

Utandagskrárumræða um kvótafrumvarpið

um fundarstjórn

Samkomulag um afgreiðslu kvótafrumvarpsins

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1989

lagafrumvarp

Þinglausnir

um fundarstjórn

Frelsi í gjaldeyrismálum

þingsályktunartillaga

Heilbrigðisþjónusta

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Heimild til að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Alþingi

þingsályktunartillaga

Minning Sverris Júlíussonar

tilkynningar forseta

Frumvarp um yfirstjórn umhverfismála

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður (eldhúsdagsumræður)

Atkvæðagreiðslur

um fundarstjórn

Kosning eins varamanns í bankaráð Seðlabanka

kosningar

Kosning eins manns í stjórn Áburðarverksmiðju

kosningar

Vegáætlun 1989-1992

þingsályktunartillaga

Þátttaka varnarliðsins í gerð þjóðvega

þingsályktunartillaga

Þinglausnir

þingfrestun