Guðrún Helgadóttir: ræður


Ræður

Kosning forseta og skrifara

þingsetning

Minning Alfreðs Gíslasonar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Drengskaparheit unnið

Bygging og rekstur álvers

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(útgáfa bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Íslenska óperan

fyrirspurn

Jöfnun orkukostnaðar

fyrirspurn

Framkvæmd flugmálaáætlunar

umræður utan dagskrár

Bráðabirgðalög um launamál

umræður utan dagskrár

Bygging og rekstur álvers

umræður utan dagskrár

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Drengskaparheit unnið

Samningaviðræður um Evrópska efnahagssvæðið

skýrsla

Meðferð mála á Alþingi

þingsályktunartillaga

Efling heimilisiðnaðar

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fjárhagsvandi byggingarsjóðanna

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fjárhagsvandi byggingarsjóðanna

umræður utan dagskrár

Varaflugvöllur vegna alþjóðaflugs

fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Námslán og námsstyrkir

(fjárhagsaðstoð við einstæða foreldra)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Læknalög

(sérfræðileyfi og sjúkraskrár)
lagafrumvarp

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Fræðsla í fjármálaumsýslu í skólum

þingsályktunartillaga

Rannsókn kjörbréfs

þingsetning

Drengskaparheit unnið

þingsetning

Sérprentun á húsnæðislögunum

um fundarstjórn

Lögfræðilegt álit umboðsmanns á bráðabirgðalögum um launamál

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1990

(ýmsar heimildir)
lagafrumvarp

Tilkynningar um afstöðu til bráðabirgðalaga um launamál

tilkynningar forseta

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Drengskaparheit unnið

Fjárgreiðslur úr ríkissjóði

fyrirspurn

Öflun gagna um veiðiheimildir smábáta

um fundarstjórn

Endurvinnslustöðin í Dounreay

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1991

lagafrumvarp

Veiðiheimildir smábáta

umræður utan dagskrár

Ferðaþjónusta

lagafrumvarp

Fjárlög 1991

lagafrumvarp

Vaxtastefna ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Jólakveðjur í sameinuðu þingi

Framhaldsfundir Alþingis

tilkynningar forseta

Lánsviðskipti

lagafrumvarp

Vextir verðtryggðra innlána og útlána

fyrirspurn

Réttarstaða barna sem getin eru við tæknifrjóvgun

fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Drengskaparheit unnið

Matvælaaðstoð við Sovétríkin

þingsályktunartillaga

Síðustu atburðir í Eystrasaltsríkjunum

umræður utan dagskrár

Fyrirspurnir

um fundarstjórn

Dagpeningar ráðherra

fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Persaflóadeilan

umræður utan dagskrár

Atvinnuleysistryggingar

(réttur til bóta)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(deildaskipting Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Drengskaparheit unnið

Ástandið í fjarskiptamálum

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Þormóð ramma

umræður utan dagskrár

Atkvæðagreiðsla um þáltill. um málefni Litáens

um fundarstjórn

Framhald utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Mannanöfn

lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

lagafrumvarp

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Þormóð ramma

umræður utan dagskrár

Farþegaflutningar með ferjum

fyrirspurn

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Þormóð ramma

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Drengskaparheit unnið

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Málefni aldraðra

(hlutverk Framkvæmdasjóðs)
lagafrumvarp

Málefni geðsjúkra afbrotamanna

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Drengskaparheit unnið

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Meðferð trúnaðarskjala um málefni Seyðisfjarðar

umræður utan dagskrár

Listamannalaun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Langtímaáætlun í vegagerð

þingsályktunartillaga

Slysavarnaskóli sjómanna

lagafrumvarp

Breyttir starfshættir Norðurlandaráðs

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla lánsfjárlaga

um fundarstjórn

Rannsóknir á sjóslysum

fyrirspurn

Siglingar íslenskra kaupskipa undir erlendum fánum

fyrirspurn

Seinkun á utandagskrárumræðum

um fundarstjórn

Efndir við loðdýrabændur

umræður utan dagskrár

Samningar um álver

þingsályktunartillaga

Tilhögun þingfunda

tilkynning frá forseta

Vaxtamál

beiðni um skýrslu

Næturfundir o.fl.

um fundarstjórn

Samningar um álver

þingsályktunartillaga

Frv. um umboðsmann barna

um fundarstjórn

Kvöldfundir

um fundarstjórn

Samningar um álver

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Þingsályktunartillögur

um fundarstjórn

Lækkun húshitunarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Íslensk heilbrigðisáætlun

þingsályktunartillaga

Samningar um álver

þingsályktunartillaga

Kosning í stjórnir og ráð

um fundarstjórn

Þinglausnir

um fundarstjórn