Guðrún Helgadóttir: ræður


Ræður

Stjórnarskipunarlög

(samningar við önnur ríki)
lagafrumvarp

Fíkniefnavandinn

umræður utan dagskrár

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Framlengt fundarhlé

tilkynningar forseta

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Fjarvera forsætisráðherra

um fundarstjórn

Kjaradómur og kjaranefnd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Gjaldeyrismál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Öryggi framleiðsluvöru

lagafrumvarp

Húsgöngu- og fjarsala

lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Áhrif af stefnu ríkisstjórnarinnar á Háskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

(aðstoð við byggðarlög, sveiflujöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Umræða um lagaákvæði er varða samgöngumál

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(þjóðaratkvæðagreiðsla)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES

lagafrumvarp

Friðhelgi og forréttindi alþjóðastofnana

lagafrumvarp

Bókaútgáfa Menningarsjóðs

umræður utan dagskrár

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Málefni aldraðra

(rekstrarframlög framkvæmdasjóðs)
lagafrumvarp

Málefni Kópavogshælis

fyrirspurn

Verkefni tilsjónarmanna

fyrirspurn

Þjónusta Ríkisútvarpsins á Suðurlandi

þingsályktunartillaga

Fylgifrumvörp EES-samnings

um fundarstjórn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(lánsréttur)
lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Íbúðaverð á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Fjáraukalög 1992

lagafrumvarp

Málþing um Sögu kristni á Íslandi í þúsund ár

um fundarstjórn

Stefna stjórnvalda í áfengis- og fíkniefnameðferð

umræður utan dagskrár

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Umboðsmaður barna

fyrirspurn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurskoðun laga)
þingsályktunartillaga

Aðild Íslands að Vestur-Evrópusambandinu

umræður utan dagskrár

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurskoðun laga)
þingsályktunartillaga

Tilkynning frá ríkisstjórninni

Vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum

lagafrumvarp

Gjald fyrir greiðsluáskorun Húsnæðisstofnunar ríkisins

fyrirspurn

Mannréttindi í Eystrasaltsríkjunum

fyrirspurn

Sjávarútvegssamningur Íslands og EB

umræður utan dagskrár

Vaxtalög

(hámark dráttarvaxta)
lagafrumvarp

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Vaxtalög

(hámark dráttarvaxta)
lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla mála fyrir jólahlé

um fundarstjórn

Vegáætlun 1992

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Umræður um dagskrármál

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Framkvæmd yfirlýsingar um ríkisfjármál

umræður utan dagskrár

Atvinnuleysið og aðgerðir ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1992

lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis

lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(rekstrarframlög framkvæmdasjóðs)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Brottvísun 400 Palestínumanna frá Ísrael

umræður utan dagskrár

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Grunnskóli

(nemendafjöldi í bekkjum o.fl.)
lagafrumvarp

Uppsagnir ljósmæðra og hjúkrunarfræðinga á Ríkisspítölum

umræður utan dagskrár

Grunnskóli

(nemendafjöldi í bekkjum o.fl.)
lagafrumvarp

Strandferðir

fyrirspurn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Skálholtsskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðild Alþingis að 50 ára afmæli lýðveldisins

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(reynsluskírteini)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(breyting á úthlutunarreglum)
lagafrumvarp

Skipulags- og byggingarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Kaup á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Herjólfsdeilan

umræður utan dagskrár

Kaup á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Happdrætti Háskóla Íslands

(greiðslur til annarra skóla á háskólastigi)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Seðlabanki Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frágangur fjárlaga 1993

fyrirspurn

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Greiðslur úr ríkissjóði o.fl.

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(stofnfjárbréf)
lagafrumvarp

Atvinnumál farmanna

þingsályktunartillaga

Stuðningur við réttindabaráttu Eystrasaltsríkjanna á alþjóðavettvangi

þingsályktunartillaga

Þingmannanefnd Fríverslunarsamtaka Evrópu 1992

skýrsla

Ríkisreikningur 1990

lagafrumvarp

Samskipti fjármálaráðuneytis og Ríkisendurskoðunar

um fundarstjórn

Bann við verkfalli og verkbanni á ms. Herjólfi

lagafrumvarp

Staðsetning björgunarþyrlu

þingsályktunartillaga

Ábyrgðir á lífeyrisgreiðslum Sambandsins

umræður utan dagskrár

Endurskoðun laga um Þjóðleikhús

fyrirspurn

Umboðsmaður barna

fyrirspurn

Norræni fjárfestingarbankinn

lagafrumvarp

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Vátryggingarstarfsemi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Reynslusveitarfélög

þingsályktunartillaga

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Útboð á ræstingu í framhaldsskólum

umræður utan dagskrár

Heimili fyrir alfatlaða

fyrirspurn

Ríkisreikningur 1991

lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aukaaðild að Vestur-Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Öryggis- og varnarmál Íslands

skýrsla ráðherra

Lögræðislög

(tímabundin svipting, félagsmálanefnd)
lagafrumvarp

Lagaákvæði er varða samgöngumál

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Lagaákvæði er varða samgöngumál

lagafrumvarp

Frágangur stjórnarfrumvarpa

fyrirspurn

Pappírsnotkun þjóðarinnar

fyrirspurn

Íþróttir, æskulýðs- og tómstundastarfsemi

fyrirspurn

Utandagskrárumræður

um fundarstjórn

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Menningarsjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipan opinberra framkvæmda og opinber innkaup

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Staða iðnaðarins

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Ummæli utanríkisráðherra um landbúnaðarmál

um fundarstjórn

Veiðiheimildir í lögsögu annarra ríkja

þingsályktunartillaga

Afturköllun máls

um fundarstjórn

Afturköllun máls

afbrigði um dagskrármál

Atvinnuþróun í Mývatnssveit

þingsályktunartillaga

Atvinnuleysistryggingar

(aðild að stéttarfélagi, hámarksaldur, biðtími o.fl.)
lagafrumvarp

Breyttar úthlutunarreglur Lánasjóðs íslenskra námsmanna, afgreiðsla mála fyrir þinglok o.fl.

um fundarstjórn

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 161 648,53
Andsvar 39 58,92
Um fundarstjórn 22 42,52
Flutningsræða 9 37,65
Grein fyrir atkvæði 12 11,65
Málsh. um fundarstjórn 4 10,18
Um atkvæðagreiðslu 3 3,33
Ber af sér sakir 1 0,83
Samtals 251 813,61
13,6 klst.