Guðrún Helgadóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Málefni Seðlabankans

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

(réttur til biðlauna)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Veðmálastarfsemi

fyrirspurn

Réttaráhrif tæknifrjóvgunar

fyrirspurn

Staða forstjóra Tryggingastofnunar ríkisins

fyrirspurn

Reglur um þjálfun, skírteini og vaktstöður sjómanna

fyrirspurn

Fyrirspurn um listaverkakaup Seðlabankans

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Happdrætti Háskóla Íslands

(einkaleyfisgjald)
lagafrumvarp

Sameining sjúkrahúsa í Reykjavík

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Kostir þess að gera landið að einu kjördæmi

þingsályktunartillaga

Fagleg ráðgjöf fyrir barnaverndarnefndir

fyrirspurn

Húsaleigulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirstjórn menningarstofnana

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Endurmat iðn- og verkmenntunar

þingsályktunartillaga

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Kosning aðalmanns og varamanns í stjórn Húsnæðisstofnunar ríkisins til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, skv. 3. gr. laga nr. 97/1993, um Húsnæðisstofnun ríkisins

Kosning aðalmanns í útvarpsráð í stað Magdalenu Schram til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, skv. 19. gr. útvarpslaga nr. 68 27. júní 1985

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um fjármálaleg samskipti Hrafns Gunnlaugssonar við ýmsa opinbera aðila

umræður utan dagskrár

Alþjóðleg skráning skipa

þingsályktunartillaga

Endurgreiðsla lyfja- og lækniskostnaðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Hlutafélög

(hlutabréf, stjórnarkosning, ársreikningur o.fl.)
lagafrumvarp

Skattlagning aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Samningar um kaup á björgunarþyrlu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðgjöf um sambúðarslit, hjónaskilnað og forsjá barna

fyrirspurn

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skyldusparnaður, lán til lögbýla og varsla sjóða)
lagafrumvarp

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1992

munnleg skýrsla þingmanns

Íslenskt heiti á "European Union"

fyrirspurn

Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES

lagafrumvarp

Staðsetning hæstaréttarhúss

þingsályktunartillaga

Kaup á björgunarþyrlu

fyrirspurn

Kvikmyndaeftirlit

fyrirspurn

Sálfræðiþjónusta og félagsráðgjöf

fyrirspurn

Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES

lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Skráning notaðra skipa

fyrirspurn

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar á ári fjölskyldunnar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Um dagskrá

tilkynningar forseta

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Skipun nefndar til að kanna útlánatöp

lagafrumvarp

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Tillögur landlæknis um niðurskurð í heilbrigðismálum

um fundarstjórn

Vátryggingastarfsemi

(síðara stjfrv.)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

um fundarstjórn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn

lagafrumvarp

Um dagskrá

tilkynningar forseta

Afbrigði um dagskrármál

Þjóðminjalög

(stjórnkerfi minjavörslu o.fl.)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Sjónvarps- og útvarpssendingar frá Alþingi

þingsályktunartillaga

Breyttar úthlutunarreglur LÍN

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Búlgaríu

þingsályktunartillaga

Málefni aldraðra

(öldrunarmálaráð)
lagafrumvarp

Endurskoðun laga um skipan opinberra framkvæmda

þingsályktunartillaga

Reynslusveitarfélög

lagafrumvarp

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(öldrunarmálaráð)
lagafrumvarp

Um dagskrá

tilkynningar forseta

Leigubifreiðar

(skipan umsjónarnefnda)
lagafrumvarp

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Brunatryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna

lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sala ríkisins á SR-mjöli

beiðni um skýrslu

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Skýrsla um skuldastöðu heimilanna

um fundarstjórn

Úrbætur í málum nýbúa

þingsályktunartillaga

Söfnunarkassar

lagafrumvarp

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Söfnunarkassar

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1993

(niðurstaða greiðsluuppgjörs)
lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Skuldastaða heimilanna

beiðni um skýrslu

Fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47

þingsályktunartillaga

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 118 468,72
Andsvar 32 51,72
Flutningsræða 5 21,25
Um fundarstjórn 8 11,9
Málsh. um fundarstjórn 3 10,73
Grein fyrir atkvæði 4 3,9
Samtals 170 568,22
9,5 klst.