Guðrún Helgadóttir: ræður


Ræður

Kynning á frumvarpi til fjárlaga 1995

athugasemdir um störf þingsins

Mengunarvarnabúnaður í bifreiðar ríkisins

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Afnám tvísköttunar af lífeyrisgreiðslum

þingsályktunartillaga

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Sjómannalög

(uppsagnarfrestur)
lagafrumvarp

Úttekt á tekju- og eignaskiptingu í þjóðfélaginu

þingsályktunartillaga

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Samkomulag þingflokksformanna um mál á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Staða félagsmálaráðherra

umræður utan dagskrár

Hvalveiðar

fyrirspurn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Jarðalög

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárveiting til vegagerðar í Reykjavík

fyrirspurn

Áhrif EES-samningsins á forsendur fjárlaga

fyrirspurn

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Utandagskrárumræður um skuldastöðu heimilanna og skatt á blaðsölubörn

athugasemdir um störf þingsins

Tilhögun utandagsskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1993

skýrsla ráðherra

Markaðssetning rekaviðar

þingsályktunartillaga

Verkfall sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Skýrslur stofnana Háskóla Íslands um ESB-aðild

um fundarstjórn

Sjóður til að styrkja efnilega íþróttamenn

fyrirspurn

Staðgreiðsla af launum blaðsölubarna

fyrirspurn

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Vöruverð lífsnauðsynja og verðmunur á milli þéttbýlis og dreifbýlis

þingsályktunartillaga

Viðlagatrygging

(skíðalyftur o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Menntun á sviði sjávarútvegs og matvælaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Verkfall sjúkraliða

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framleiðsla og sala á búvörum

(skipan Framleiðsluráðs)
lagafrumvarp

Átak í málefnum barna og ungmenna

þingsályktunartillaga

Leiðtogafundur á Þingvöllum árið 2000

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Listmenntun á háskólastigi

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Aðgerðir til að sporna við ofbeldi í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Um fundarstjórn forseta.

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

skýrsla

Tóbaksvarnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

skýrsla

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Barnalög

(réttur til upplýsinga um barn o.fl.)
lagafrumvarp

Forkaupsréttarákvæði fiskveiðistjórnarlaga

umræður utan dagskrár

Skattgreiðslur af útflutningi hrossa

fyrirspurn

Embættisfærsla umhverfisráðherra

þingsályktunartillaga

Ræðutími í umræðu um þingsályktunartillögu um embættisfærslu umhverfisráðherra

tilkynningar forseta

Embættisfærsla umhverfisráðherra

þingsályktunartillaga

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Umfjöllun allshn. um þáltill. um embættisfærslu umhverfisráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Fríverslunarsamtök Evrópu

skýrsla

Hringamyndun og samþjöppun valds í íslenskri fjölmiðlun

umræður utan dagskrár

Lán til viðgerða á félagslegum íbúðum

fyrirspurn

Löggæslukostnaður

fyrirspurn

Framtíðarnýting Safnahússins

fyrirspurn

Skýrsla um stöðu EES-samningsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Launamyndun og kynbundinn launamismunur

umræður utan dagskrár

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(skatthlutfall, atvinnusjóður)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1994--1997

(lækkun framkvæmdafjár)
þingsályktunartillaga

Skoðun kvikmynda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(mannréttindaákvæði)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflaheimilda, krókaleyfi, fullvinnsla og afli utan kvóta)
lagafrumvarp

Áhafnir íslenskra kaupskipa

lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Áhafnir íslenskra kaupskipa

lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(eftirlitsmenn, greiðslur úr ofanflóðasjóði)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(meiðyrði í garð opinbers starfsmanns)
lagafrumvarp

Greiðsla á bótum til þolenda afbrota

lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(varnir gegn mengun sjávar, stjórnskipulag, heilbrigðisnefndir o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 88 297,68
Flutningsræða 6 33,58
Andsvar 16 24,77
Um fundarstjórn 9 19,13
Um atkvæðagreiðslu 3 6,62
Prent 18 2,95
Ber af sér sakir 1 0,7
Samtals 141 385,43
6,4 klst.