Guðrún Helgadóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Hlutafjárvæðing ríkisbanka og fjárfestingarlánasjóða

umræður utan dagskrár

Svör ráðherra í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Almannatryggingar

(launaviðmiðun lífeyrisgreiðslna o.fl.)
lagafrumvarp

Umboðsmaður barna

(ársskýrsla)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(tekjutenging bótaliða)
lagafrumvarp

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1996

munnleg skýrsla þingmanns

Hollustuhættir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sjómannaafsláttur)
lagafrumvarp

Söfnunarkassar

(brottfall laga)
lagafrumvarp

Dreifikerfi Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Utandagskrárumræða um málefni Sjómannaskólans

um fundarstjórn

Húsnæðismál Sjómannaskólans

fyrirspurn

Almannatryggingar

(slysatrygging sjómanna)
lagafrumvarp

Biðlauna- og lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisbankanna

fyrirspurn

Greiðslur langlegusjúklinga til sjúkrastofnana

fyrirspurn

Sameining Kjalarneshrepps og Reykjavíkur

lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1997

(innan fjárhagsárs)
lagafrumvarp

Sóknargjöld, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla

(millifærsla gjalda)
lagafrumvarp

Rafræn eignarskráning verðbréfa

lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

fyrirspurn

Frumvörp um almannatryggingar

um fundarstjórn

Almannatryggingar

(slysatrygging sjómanna)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Skaðabótalög

(endurskoðun laganna)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Leiklistarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
lagafrumvarp

Vasapeningagreiðslur til lífeyrisþega

fyrirspurn

Vegáætlun 1998-2002

þingsályktunartillaga

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Atvinnuleysistryggingar

(elli- og örorkulífeyrir)
lagafrumvarp

Ofgreidd skráningargjöld

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samskipti dómsmálaráðuneytisins og lögregluyfirvalda

umræður utan dagskrár

Greiðslur í fæðingarorlofi

fyrirspurn

Bifreiðakaupastyrkir fyrir hreyfihamlaða

fyrirspurn

Málefni Hanes-hjónanna

fyrirspurn

Réttarstaða íbúa á hjúkrunar- og dvalarheimilum

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 36 229,35
Flutningsræða 5 41,18
Andsvar 16 25,58
Um fundarstjórn 3 6,05
Grein fyrir atkvæði 4 2,75
Um atkvæðagreiðslu 1 1,18
Samtals 65 306,09
5,1 klst.