Gunnar Birgisson: ræður


Ræður

Fjárhagur sveitarfélaganna og tekjuleg samskipti þeirra og ríkisins

umræður utan dagskrár

Kaup Landssímans í Skjá einum

umræður utan dagskrár

Skýrsla Samkeppnisstofnunar um verðsamráð olíufélaganna

umræður utan dagskrár

Afleiðingar verkfalls kennara

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðslur, málsmeðferð o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Skipting tekna milli ríkis og sveitarfélaga í ljósi nýgerðra kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Gjald af áfengi og tóbaki

lagafrumvarp

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðslur, málsmeðferð o.fl.)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðslur, málsmeðferð o.fl.)
lagafrumvarp

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Fríverslunarsamtök Evrópu 2004

skýrsla

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
lagafrumvarp

Framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum

(fráveituframkvæmdir einkaaðila)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Lóðaúthlutunarreglur Reykjavíkurborgar

fyrirspurn

Stíflustæðið við Kárahnjúka og nýtt áhættumat

umræður utan dagskrár

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála

fyrirspurn

Skuldbindingar vegna einkaframkvæmda í ársreikningum sveitarfélaga

fyrirspurn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 21 173,72
Andsvar 70 94,57
Flutningsræða 10 65,5
Um atkvæðagreiðslu 1 1,97
Grein fyrir atkvæði 2 1,32
Samtals 104 337,08
5,6 klst.