Gunnar Gíslason: ræður


Ræður

Sinubrennur og meðferð elds á víðavangi

lagafrumvarp

Skógrækt

lagafrumvarp

Mat á sláturafurðum

lagafrumvarp

Sala eyðijarðarinnar Litla-Gerðis í Grýtubakkahreppi

lagafrumvarp

Stofnun búnaðarmálasjóðs

lagafrumvarp

Sala Gilsbakka í Arnarneshreppi

lagafrumvarp

Sala jarðarinnar Gufuskála í Gerðahreppi

lagafrumvarp

Verksmiðja á Skagaströnd, er framleiði sjólax

þingsályktunartillaga

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Sala eyðijarðarinnar Örlygsstaða í Helgafellssveit

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp