Gunnar Gíslason: ræður


Ræður

Fjárlög 1972

lagafrumvarp

Launa og kaupgjaldsmál

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Virkjun Jökulsár eystri í Skagafirði

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Sala Holts í Dyrhólahreppi

lagafrumvarp

Læknaskipunarlög

lagafrumvarp

Höfundalög

lagafrumvarp

Stóriðja

þingsályktunartillaga