Anna Ólafsdóttir Björnsson: ræður


Ræður

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Sjávarútvegsmál

umræður utan dagskrár

Kosning tveggja aðalmanna í útvarpsráð í stað Ingu Jónu Þórðardóttur viðskiptafræðings og Magnúsar Erlendssonar fulltrúa og eins varamanns í stað Friðriks Friðrikssonar framkvæmdastjóra, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Samráðsfundir forseta og formanna þingflokka

um fundarstjórn

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(ávöxtun innstæðna)
lagafrumvarp

Frestur á framkvæmdum við álver á Keilisnesi

umræður utan dagskrár

Könnun á tíðni og orsökum sjálfsvíga

þingsályktunartillaga

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Ákvæði þingskapa um óundirbúnar fyrirspurnir

um fundarstjórn

Greiðsla kostnaðar við pólitíska fundi

fyrirspurn

Barnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kaup á björgunarþyrlu

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Réttindamál krabbameinssjúkra barna

fyrirspurn

Opinber réttaraðstoð

fyrirspurn

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um starfshætti á Alþingi

umræður utan dagskrár

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
lagafrumvarp

Um dagskrá og vinnubrögð í nefndum

um fundarstjórn

Framhald 3. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Aukatekjur ríkissjóðs

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Jólakveðjur

Staða íslensks landbúnaðar með tilliti til þróunar viðræðna um nýjan GATT-samning o.fl.

umræður utan dagskrár

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Greiðsla umönnunarbóta

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lokun fæðingardeilda

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ferð forsætisráðherra til Ísraels

umræður utan dagskrár

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánsviðskipti

lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við atvinnuleysi í landinu

umræður utan dagskrár

Staðfesting alþjóðasamþykktar um jafnrétti karla og kvenna

fyrirspurn

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Umferðarlög

(ökupróf o.fl.)
lagafrumvarp

Ný störf á vegum ríkisins

þingsályktunartillaga

Atvinnumál á Suðurnesjum

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(ökupróf o.fl.)
lagafrumvarp

Svört atvinnustarfsemi

fyrirspurn

Málefni innflytjenda

fyrirspurn

Endurskoðun laga um stjórn fiskveiða

fyrirspurn

Veiting ríkisborgararéttar

(síðara stjfrv.)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lyfjatæknaskóli Íslands

lagafrumvarp

Kaup á fiski sem veiddur er við Kanada

umræður utan dagskrár

Efling íþróttaiðkunar kvenna

þingsályktunartillaga

Frumvörp um Sementsverksmiðju ríkisins og Síldarverksmiðjur ríkisins

um fundarstjórn

Áhrif EES-samnings á innflutning og sölu áfengis

fyrirspurn

Kostnaður við fundaherferðir innan lands á vegum utanríkisráðuneytis

fyrirspurn

Skýrsla Sameinuðu þjóðanna um stöðu kvenna í heiminum

fyrirspurn

Atvinnumál á Suðurnesjum

þingsályktunartillaga

Málefni menntamálaráðs

umræður utan dagskrár

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afleiðingar sumarlokunar sjúkrahúsa

fyrirspurn

Flutningur starfa út á land

fyrirspurn

Greiðslur til stuðningsfjölskyldna

fyrirspurn

Skýrsla Sameinuðu þjóðanna um stöðu kvenna í heiminum 1970--1990

fyrirspurn

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Umræður um skýrslur

um fundarstjórn

Sveigjanlegur vinnutími

þingsályktunartillaga

Barnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun inngreiðslna)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Efling íþróttaiðkunar kvenna

þingsályktunartillaga

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun inngreiðslna)
lagafrumvarp

Fiskistofa

lagafrumvarp

Ábyrgðasjóður launa vegna gjaldþrota

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þingfrestun

kveðjur

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 64 540,85
Flutningsræða 10 70,23
Andsvar 28 47,47
Um fundarstjórn 17 33,83
Um atkvæðagreiðslu 4 5,33
Ber af sér sakir 3 4,93
Grein fyrir atkvæði 2 1,02
Samtals 128 703,66
11,7 klst.