Anna Ólafsdóttir Björnsson: ræður


Ræður

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Atvinnumál

umræður utan dagskrár

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Ríkismat sjávarafurða

lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

(aðstoð við byggðarlög, sveiflujöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES

lagafrumvarp

Réttarfar, atvinnuréttindi o.fl.

lagafrumvarp

Vegasamband hjá Jökulsárlóni

þingsályktunartillaga

Íslenskt sendiráð í Japan

þingsályktunartillaga

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Sveigjanlegur vinnutími

þingsályktunartillaga

Jöfnunartollur á skipasmíðaverkefni

þingsályktunartillaga

Dómar í kynferðisafbrotamálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(lánsréttur)
lagafrumvarp

Meðferð áfengissjúkra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Síldarverksmiðjur ríkisins

lagafrumvarp

Stefna stjórnvalda í áfengis- og fíkniefnameðferð

umræður utan dagskrár

Atvinnuleysi á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Foreldrafræðsla

þingsályktunartillaga

Kaup á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Meðferð og eftirlit sjávarafurða

lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

þingsályktunartillaga

Ríkismat sjávarafurða

lagafrumvarp

Umboðsmaður barna

fyrirspurn

Aðstoð við íbúa fyrrum ríkja Júgóslavíu

fyrirspurn

Flugmálaáætlun og fjáröflun í flugmálum

(gjald á flugvélaeldsneyti)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurskoðun laga)
þingsályktunartillaga

Kjaradeila sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(þjóðaratkvæðagreiðsla)
lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Ný staða í EES-málinu

umræður utan dagskrár

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um niðurstöður ráðherrafundar EFTA-ríkjanna

skýrsla ráðherra

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis

lagafrumvarp

Atvinnuleysið og aðgerðir ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis

lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Uppsagnir ljósmæðra og hjúkrunarfræðinga á Ríkisspítölum

umræður utan dagskrár

Grunnskóli

(nemendafjöldi í bekkjum o.fl.)
lagafrumvarp

Eftirlit Landhelgisgæslunnar innan 200 sjómílna efnahagslögsögunnar

þingsályktunartillaga

Fjárframlag til atvinnumála á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Búnaðarfræðsla

(skráningargjöld)
lagafrumvarp

Hjúskaparlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárþörf Atvinnuleysistryggingasjóðs

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skipulags- og byggingarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sálræn heilsugæsla utan höfuðborgarsvæðisins

fyrirspurn

Smábátaveiðar

þingsályktunartillaga

Skipulags- og byggingarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skaðabótalög

lagafrumvarp

Kaup á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Herjólfsdeilan

umræður utan dagskrár

Kaup á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á bótagreiðslum vegna grófra ofbeldisbrota

þingsályktunartillaga

Flutningar á járnbrautum

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Leiðbeiningar og ráðgjöf við barnaverndarnefndir

fyrirspurn

Börn í áhættuhópum

fyrirspurn

Unglingaheimili

fyrirspurn

Samvinna barnaverndaryfirvalda og annarra stofnana

fyrirspurn

Tilsjónarmenn og stuðningsfjölskyldur

fyrirspurn

Hjúskaparlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Móttaka flóttafólks frá Júgóslavíu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lokuð deild fyrir síbrotaunglinga

umræður utan dagskrár

Hjúskaparlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Síldarverksmiðjur ríkisins

lagafrumvarp

Vinna ungmenna á vínveitingastöðum

fyrirspurn

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Lokun meðferðarheimilis SÁÁ að Staðarfelli

umræður utan dagskrár

Útboð á ræstingu í framhaldsskólum

umræður utan dagskrár

Staða samninga milli aðila vinnumarkaðarins

umræður utan dagskrár

Utanríkismál

skýrsla

Reglugerð um sölu og veitingar áfengis

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Rannsóknarnefnd til að rannsaka ráðningu framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

þingsályktunartillaga

Heilbrigðisþjónusta

(trúnaðarmenn sjúklinga)
lagafrumvarp

Kirkjugarðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(ákæruvald lögreglustjóra o.fl.)
lagafrumvarp

Stytting vinnutíma

þingsályktunartillaga

Útboð á rekstri Fríhafnarinnar í Keflavík

umræður utan dagskrár

Bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku

lagafrumvarp

Ráðgjafar- og fræðsluþjónusta fyrir nýbúabörn

þingsályktunartillaga

Sjávarútvegsstefna

þingsályktunartillaga

Evrópskt efnahagssvæði

(brottfall ákvæða er varða Sviss)
lagafrumvarp

Skaðabótalög

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Evrópskt efnahagssvæði

(brottfall ákvæða er varða Sviss)
lagafrumvarp

Fyrirhugaður niðurskurður í herstöðinni í Keflavík

umræður utan dagskrár

Utandagskrárumræður

um fundarstjórn

Vandi sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 90 925,57
Flutningsræða 22 171,72
Andsvar 45 67,33
Um fundarstjórn 10 13,25
Grein fyrir atkvæði 7 6,55
Ber af sér sakir 2 2,38
Samtals 176 1186,8
19,8 klst.