Anna Ólafsdóttir Björnsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Fjárframlög til Gunnarsholts

umræður utan dagskrár

Veiði togara innan 12 mílna landhelginnar skv. reglugerð nr. 402/1993

umræður utan dagskrár

Skýrsla dómsmálaráðherra um málefni Happdrættis Háskóla Íslands og almannavarna

skýrsla ráðherra

Framtíð starfsemi Bandaríkjahers á Íslandi

umræður utan dagskrár

Kostir þess að gera landið að einu kjördæmi

þingsályktunartillaga

Átak gegn einelti

fyrirspurn

Málefni Blindrabókasafns

fyrirspurn

Sameining barnaverndarnefnda

fyrirspurn

Barnaverndarnefndir í fámennum sveitarfélögum

fyrirspurn

Fagleg ráðgjöf fyrir barnaverndarnefndir

fyrirspurn

Starfsmenn félagsmálaráðuneytisins í barnaverndarmálum

fyrirspurn

Stytting vinnutíma

þingsályktunartillaga

Nýting síldarstofna

þingsályktunartillaga

Samkomulag um GATT-samningana

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skýrsla umboðsmanns Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Landbúnaðarþáttur GATT-samningsins

umræður utan dagskrár

Félagslegar aðstæður nýbúa

fyrirspurn

Reglugerð um vistun barna í sveit

fyrirspurn

Samningsveð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skattlagning aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Aðgerðir fyrir ungmenni sem hafa flosnað upp úr skóla

fyrirspurn

Forvarnir í skólum

fyrirspurn

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Viðhorf ríkisstjórnarinnar til veiða Íslendinga í Smugunni og við Svalbarða

umræður utan dagskrár

Ofbeldi í myndmiðlum

fyrirspurn

Meðferð og eftirlit sjávarafurða

(aðgreining afurða og gjald til Fiskistofu)
lagafrumvarp

Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Landbúnaðarþáttur GATT-samkomulagsins

umræður utan dagskrár

Ráðstöfun aflaheimilda Hagræðingarsjóðs

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Prestssetur

lagafrumvarp

Réttarfar, atvinnuréttindi o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Atvinnuleysið og aðgerðir ríkisstjórnarinnar gegn því

umræður utan dagskrár

Ráðgjöf um sambúðarslit, hjónaskilnað og forsjá barna

fyrirspurn

Afskipti ráðherra af málefnum Ríkisútvarpsins, sjónvarps

umræður utan dagskrár

Sameiginleg forsjá

fyrirspurn

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við atburðunum í Sarajevó

umræður utan dagskrár

Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES

lagafrumvarp

Unglingaheimilið í Stóru-Gröf

fyrirspurn

Sálfræðiþjónusta og félagsráðgjöf

fyrirspurn

Ráðning sjúkraþjálfara við heilsugæslustöðvar

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Viðskiptahindranir Frakka gagnvart íslenskum fiskafurðum

umræður utan dagskrár

Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES

lagafrumvarp

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Forvarnir gegn bjórdrykkju

fyrirspurn

Hæstiréttur Íslands

(tala fastra dómara, varadómarar, afgreiðsla kærumála)
lagafrumvarp

Mannréttindasáttmáli Evrópu

lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

um fundarstjórn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Heilbrigðisþjónusta

(trúnaðarmenn sjúklinga)
lagafrumvarp

Námsefni í fíknivörnum

fyrirspurn

Áfengislög

(upptaka bruggunaráhalda, afsláttarverð áfengis)
lagafrumvarp

Alþjóðadómstóllinn sem fjallar um stríðsglæpi í Júgóslavíu

lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(yfirstjórn)
lagafrumvarp

Samfélagsþjónusta

lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(yfirstjórn)
lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Kaup á björgunarþyrlu

umræður utan dagskrár

Fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47

þingsályktunartillaga

Meðferð og eftirlit sjávarafurða

(aðgreining afurða og gjald til Fiskistofu)
lagafrumvarp

Breyting á reglugerð um Atvinnuleysistryggingasjóð

athugasemdir um störf þingsins

Samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Birting laga og stjórnvaldaerinda

(reglur stjórnvalda og stofnana)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Happdrætti Háskóla Íslands

(happdrættisvélar)
lagafrumvarp

Söfnunarkassar

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Sjónvarpsútsendingar frá þingfundum

athugasemdir um störf þingsins

Skuldastaða heimilanna

beiðni um skýrslu

Fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47

þingsályktunartillaga

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 77 765,37
Flutningsræða 19 121,47
Andsvar 42 66,83
Um fundarstjórn 8 10,57
Grein fyrir atkvæði 2 2,65
Um atkvæðagreiðslu 1 1,73
Samtals 149 968,62
16,1 klst.