Anna Ólafsdóttir Björnsson: ræður


Ræður

Réttur til launa í veikindaforföllum

(verkafólk og sjómenn)
lagafrumvarp

Staða ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Andsvör

athugasemdir um störf þingsins

Afnám tvísköttunar af lífeyrisgreiðslum

þingsályktunartillaga

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Ofbeldisefni í myndmiðlum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Atvinnuleysistryggingar

(bótaréttur við endurmenntun)
lagafrumvarp

Fréttaflutningur ríkissjónvarpsins af verðmun á landbúnaðarvörum

umræður utan dagskrár

Aðgangur almennings að þingskjölum og umræðum á Alþingi

þingsályktunartillaga

Vantraust á ráðherra í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar

vantraust

Samkomulag þingflokksformanna um mál á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Takmörkun á ráðstöfun síldar til bræðslu

lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Framkvæmd jafnréttisáætlunar

fyrirspurn

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samstarfsörðugleikar innan lögreglunnar í Kópavogi

umræður utan dagskrár

Fjárveiting til vegagerðar í Reykjavík

fyrirspurn

Hádegisverðarhlé

athugasemdir um störf þingsins

Málefni smábáta á aflamarki

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1993

skýrsla ráðherra

Sjóvarnir

lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum

(markmið laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni Atlanta-flugfélagsins

umræður utan dagskrár

Hlutdeild áfengis og tóbaks í grunni framfærsluvísitölu

fyrirspurn

Reglur LÍN um nám foreldra fatlaðra barna

fyrirspurn

Vinnudeila ríkisins og sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Vernd barna og ungmenna

(barnaverndarstofa)
lagafrumvarp

Skoðun kvikmynda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrslur háskólans um EES og ESB

umræður utan dagskrár

Hjúskaparlög

(ellilífeyrisréttindi hjóna)
lagafrumvarp

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Tengsl ferðaþjónustu við íslenska sögu

fyrirspurn

Séríslenskir bókstafir í Inmarsat C fjarskiptakerfinu

fyrirspurn

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(innflutningur úreltra skipa)
lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Mannanöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttarstaða fólks í vígðri og óvígðri sambúð

þingsályktunartillaga

Fjöleignarhús

(katta- og hundahald)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(endurmat vaxta)
lagafrumvarp

Umfjöllun allshn. um þáltill. um embættisfærslu umhverfisráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Öryggi í samgöngumálum Vestfjarða

umræður utan dagskrár

Hringamyndun og samþjöppun valds í íslenskri fjölmiðlun

umræður utan dagskrár

Dragnótaveiðar

fyrirspurn

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Fullgilding Haag-sáttmálans um málefni barna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skýrsla umboðsmanns Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Hrefnuveiðar

umræður utan dagskrár

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir, kaupskylda, forkaupsréttur og endursala)
lagafrumvarp

Launamyndun og kynbundinn launamismunur

umræður utan dagskrár

Tilvísanakerfið

umræður utan dagskrár

Raforkukostnaður garðyrkjunnar

umræður utan dagskrár

Gjald af áfengi

lagafrumvarp

Listmenntun á háskólastigi

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(óbundið þingsæti, kjörskrá o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)
lagafrumvarp

Neyðarsímsvörun

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir, kaupskylda, forkaupsréttur og endursala)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 54 369,9
Flutningsræða 10 82,57
Andsvar 23 39,23
Um fundarstjórn 8 13,95
Samtals 95 505,65
8,4 klst.