Gunnar G. Schram: ræður


Ræður

Samningur milli Íslands og Bandaríkjanna

þingsályktunartillaga

Lífeyrisréttindi heimavinnandi húsmæðra

lagafrumvarp

Umboðsmaður Alþingis

lagafrumvarp

Síldarsölusamningar við Sovétríkin

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Skemmdarverk á eignum Hvals hf.

umræður utan dagskrár

Skattadómur og rannsókn skattsvikamála

lagafrumvarp

Þróunarsamvinnustofnun Íslands

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi og frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Stefnumótun í umhverfismálum

þingsályktunartillaga

Fjármögnunarfyrirtæki

þingsályktunartillaga

Landhelgisgæsla Íslands

(björgunarlaun)
lagafrumvarp

Könnun á tannlæknaþjónustu

þingsályktunartillaga

Auðlindaleit í landgrunni Íslands

þingsályktunartillaga

Kennsla í ferðamálum

þingsályktunartillaga

Stjórnsýslulög

lagafrumvarp

Umboðsmaður Alþingis

lagafrumvarp

Sálfræðiþjónusta á Austurlandi

fyrirspurn

Skýrsla OECD um íslenska menntastefnu

fyrirspurn

Kjarnorkuvopnalaust svæði á Norðurlöndum

þingsályktunartillaga

Fasteigna- og skipasala

(trygging)
lagafrumvarp

Umferðaröryggi á Reykjanesbraut

fyrirspurn

Þjóðhagsstofnun

þingsályktunartillaga

Umhverfismál

(umhverfis- og félagsmálaráðuneyti)
þingsályktunartillaga

Umboðsmaður Alþingis

lagafrumvarp

Leigunám gistiherbergja

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Leigunám fasteigna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Varnir gegn mengun hafsins við Ísland

þingsályktunartillaga

Menntun stjórnenda smábáta

þingsályktunartillaga

Norræni umhverfisverndarsamningurinn

þingsályktunartillaga

Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla

lagafrumvarp

Nauðungaruppboð

(þriðja uppboð á fasteign)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(barnalífeyrir vegna skólanáms)
lagafrumvarp

Erlent áhættufjármagn

fyrirspurn

Kennsla í ferðamálum

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lögreglumenn

(skaðabætur)
lagafrumvarp

Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna

(ráðstöfun ágóða)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Sjúkra- og iðjuþjálfun

þingsályktunartillaga

Varnir gegn mengun hafsins við Ísland

þingsályktunartillaga

Lífeyrisréttindi heimavinnandi fólks

þingsályktunartillaga