Gunnar Thoroddsen: ræður


Ræður

Minning Jörundar Brynjólfssonar

Rannsókn kjörbréfs

Drengskaparheit unnið

Kosning forseta og skrifara

kosningar

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Umboðsfulltrúar dóms- og kirkjumálaráðuneytisins

fyrirspurn

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Mengunarvarnir í fiskimjölsverksmiðjum

þingsályktunartillaga

Tilkynning frá ríkisstjórninni

Umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Lántaka Framleiðsluráðs landbúnaðarins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Fjárlög 1980

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Fjárlög 1980

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Öryggi á vinnustöðum

lagafrumvarp

Fjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1980

skýrsla

Öryggi á vinnustöðum

lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Framkvæmdastofnun ríkisins

skýrsla ráðherra

Almennar stjórnmálaumræður

Umræður utan dagskrár

Störf milliþinganefndar í byggðamálum

fyrirspurn

Störf stjórnarskrárnefndar

fyrirspurn

Bjargráðasjóður

lagafrumvarp

Tollheimta og tolleftirlit

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp