Gunnar Thoroddsen: ræður


Ræður

Minnst látinna fyrrv. alþingismanna

minning

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Kosning forseta

kosningar

Stefnuræða forseta og umræða um hana

stefnuræða forsætisráðherra

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Flugsamgöngur við Vestfirði

fyrirspurn

Ellilífeyrir sjómanna

fyrirspurn

Opinber stefna í áfengismálum

fyrirspurn

Símaþjónusta opinberra stjórnsýslustofnana

fyrirspurn

Fjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1982

skýrsla

Stuðningur við pólsku þjóðina

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1982

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Þingfrestun

Framhaldsfundir eftir þingfrestun

framhaldsfundir Alþingis

Efnahagsmál

skýrsla

Umræður utan dagskrár

Efnahagsmál

skýrsla

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Rannsóknir og viðvörunarkerfi í Mývatnssveit

fyrirspurn

Raforkuverð til fjarvarmaveitna

fyrirspurn

Smáiðnaður í sveitum

fyrirspurn

Birting laga

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Atvinnumál á Suðurnesjum

fyrirspurn

Aukaþing til að afgreiða nýja stjórnarskrá

þingsályktunartillaga

Kirkjuþing og kirkjuráð

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Almennar stjórnmálaumræður

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Hlutdeild Hafnarfjarðarbæjar í framleiðslugjöldum ÍSALs

fyrirspurn

Skýrsla forsætisráðherra um Framkvæmdastofnun ríkisins

skýrsla ráðherra

Virkjunarframkvæmdir og orkunýting

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Þinglausnir

þingfrestun