Gunnar Thoroddsen: ræður


Ræður

Ríkisreikningurinn 1963

lagafrumvarp

Innheimta gjalda með viðauka

lagafrumvarp

Fjárlög 1965

lagafrumvarp

Lækkun skatta og útsvara

lagafrumvarp

Athugasemdir um þingstörf

um fundarstjórn

Girðingalög

lagafrumvarp

Lækkun skatta og útsvara

lagafrumvarp

Innlent lán

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1963

lagafrumvarp

Innheimta á stóreignaskatti

fyrirspurn

Fjárlög 1965

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1963

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1963

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Fjárlög 1965

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna

lagafrumvarp

Nafnskírteini

lagafrumvarp

Eftirlaun

lagafrumvarp

Ríkisábyrgðir

fyrirspurn

Nafnskírteini

lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 1965--68

þingsályktunartillaga

Lán fyrir Flugfélag Íslands

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

(lækkun tolla á flökunarvélum o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Innlent lán

lagafrumvarp

Lánasjóður sveitarfélaga

lagafrumvarp

Innlent lán

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

lagafrumvarp

Framkvæmda- og fjáröflunaráætlun 1965

skýrsla ráðherra

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður