Gunnar Thoroddsen: ræður


Ræður

Rafmagn á sveitabýli

fyrirspurn

Álver við Eyjafjörð

fyrirspurn

Heyverkunaraðferðir

fyrirspurn

Álver við Eyjafjörð

fyrirspurn

Heyverkunaraðferðir

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Iðntæknistofnun Íslands

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Styrktarsjóður vangefinna

fyrirspurn

Fiskvinnsluverksmiðja

fyrirspurn

Úrbætur í atvinnumálu á Snæfellsnesi

fyrirspurn

Styrktarsjóður vangefinna

fyrirspurn

Fiskvinnsluverksmiðja

fyrirspurn

Úrbætur í atvinnumálu á Snæfellsnesi

fyrirspurn

Raforkumál á Austurlandi

fyrirspurn

Greiðslufyrirkomulag úr Fiskveiðasjóði vegna smíða fiskiskipa

fyrirspurn

Vandi landshlutasamtakanna við að fjármagna rekstur fræðsluskrifstofa

fyrirspurn

Greiðslufyrirkomulag úr Fiskveiðasjóði vegna smíða fiskiskipa

fyrirspurn

Vandi landshlutasamtakanna við að fjármagna rekstur fræðsluskrifstofa

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Fjárlög 1977

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Viðgerðir fiskiskipa

fyrirspurn

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Tenging byggðalínu við orkuveitukerfi Skagafjarðar

fyrirspurn

Rannsóknir á mengun í álverinu í Straumsvík

fyrirspurn

Útflutningsgjald af grásleppuhrognum

fyrirspurn

Atvinnumál aldraðra

fyrirspurn

Virkjun Hvítár í Borgarfirði

lagafrumvarp

Virkjun Blöndu

lagafrumvarp

Leigu- og söluíbúðir á vegum sveitarfélaga

fyrirspurn

Áburðarverksmiðja ríkisins

fyrirspurn

Byggingarlög

lagafrumvarp

Skipulagslög

lagafrumvarp

Sykurhreinsunarstöð

fyrirspurn

Raforkumál Vestfjarða

þingsályktunartillaga

Bjargráðasjóður

lagafrumvarp

Stefnumótun í orku- og iðnaðarmálum

þingsályktunartillaga

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Skipulagslög

lagafrumvarp

Byggingarlög

lagafrumvarp

Brunavarnir og brunamál

lagafrumvarp

Skipulagslög

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Virkjun Hvítár í Borgarfirði

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp