Gunnlaugur Finnsson: ræður


Ræður

Íslensk stafsetning

lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Þjóðaratkvæði um prestkosningar

þingsályktunartillaga

Rekstur sjúkrahótels í Reykjavík

fyrirspurn

Þingfararkaup alþingismanna

lagafrumvarp

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarkosningar

lagafrumvarp

Grunnskólar

lagafrumvarp

Fuglaveiðar og fuglafriðun

lagafrumvarp

Grunnskólar

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarkosningar

lagafrumvarp

Kaupstaðarréttindi til handa Selfosskauptúni

lagafrumvarp

Fasteignaþjónusta ríkisins

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Erfðafjárskattur

lagafrumvarp

Sala eyðijarðanna Kroppsstaða og Efstabóls í Mosvallahreppi

lagafrumvarp

Lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar

lagafrumvarp

Sala jarðarinnar Staðar í Suðureyrarhreppi

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Byggingarlög

lagafrumvarp

Skipulagslög

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Lögsagnarumdæmi Reykjavíkur og Seltjarnarneskaupstaðar

lagafrumvarp

Orlof húsmæðra

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp