Gunnlaugur Stefánsson: ræður


Ræður

Ummæli forsætisráðherra um byggðamál

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Stefna ríkisstjórnarinnar varðandi ríkisjarðir

fyrirspurn

Jarðgangaframkvæmdir á Austurlandi

fyrirspurn

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Stefna ríkisstjórnarinnar í kjaramálum

umræður utan dagskrár

Samgöngumál á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(ávöxtun innstæðna)
lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun

fyrirspurn

Listskreyting Hallgrímskirkju

fyrirspurn

Könnun á tíðni og orsökum sjálfsvíga

þingsályktunartillaga

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Ákvæði þingskapa um óundirbúnar fyrirspurnir

um fundarstjórn

Jöfnun atkvæðisréttar

fyrirspurn

Kirkjugarðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Skolphreinsun

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Afstaða ríkisstjórnarinnar til samninga um sölu á saltsíld til Rússlands

umræður utan dagskrár

Sala Skipaútgerðar ríkisins og þjónusta við landsbyggðina

umræður utan dagskrár

Skýrsla samgönguráðherra um málefni Skipaútgerðar ríkisins

skýrsla ráðherra

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Auglýsingakostnaður fjármálaráðuneytis

fyrirspurn

Samskipti ráðherra og sendimanna erlendra ríkja á Íslandi

fyrirspurn

Náttúrufræðistofnun Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við atvinnuleysi í landinu

umræður utan dagskrár

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Ummæli menntamálaráðherra í fjölmiðlum um störf kennara

umræður utan dagskrár

Verðmunur á nauðsynjavörum

fyrirspurn

Veðurathuganir við strönd Austurlands

fyrirspurn

Yfirtökutilboð

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Skaðabótalög

lagafrumvarp

Fráveitumál sveitarfélaga

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun 1992--1995

þingsályktunartillaga

Hringvegurinn

þingsályktunartillaga

Minning Guðlaugs Gíslasonar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Um dagskrá

um fundarstjórn

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

lagafrumvarp

Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara

lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

lagafrumvarp

Skipan gjaldeyris- og viðskiptamála

(sala erlends gjaldeyris)
lagafrumvarp

Milliliðakostnaður í sölu landbúnaðarafurða

fyrirspurn

Flutningur stofnana á vegum ríkisins út á landsbyggðina

fyrirspurn

Umhverfisfræðsla

fyrirspurn

Rekstur dagvistarstofnana fyrir börn á vegum sjúkrahúsa

þingsályktunartillaga

Framhald þingfunda

kveðjur

Beiðni um skýrslu um rekstrarvanda sjávarútvegsfyrirtækja

um fundarstjórn

Samningur um Evrópskt efnahagssvæði og þingleg meðferð hans

umræður utan dagskrár

Frumvörp um Sementsverksmiðju ríkisins og Síldarverksmiðjur ríkisins

um fundarstjórn

Stöðvun á notkun ósoneyðandi efna

fyrirspurn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fíkniefnaneysla í landinu

fyrirspurn

Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Sinubrennur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 72 211,25
Flutningsræða 6 29,97
Andsvar 8 15,82
Ber af sér sakir 2 3
Um fundarstjórn 2 3
Svar 1 2
Um atkvæðagreiðslu 1 0,02
Samtals 92 265,06
4,4 klst.