Gunnlaugur Stefánsson: ræður


Ræður

Lánsfjáraukalög 1994

(lántaka ríkissjóðs og húsbréfadeildar)
lagafrumvarp

Afnám tvísköttunar af lífeyrisgreiðslum

þingsályktunartillaga

Fréttaflutningur ríkissjónvarpsins af verðmun á landbúnaðarvörum

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Samkomulag þingflokksformanna um mál á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Takmörkun á ráðstöfun síldar til bræðslu

lagafrumvarp

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Vegaframkvæmdir á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Lyfjalög

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Málefni smábáta á aflamarki

umræður utan dagskrár

Markaðssetning rekaviðar

þingsályktunartillaga

Tilkynning um utandagskrárumræður

tilkynningar forseta

Nefnd til að kanna útlánatöp innlánsstofnana

lagafrumvarp

Lyfjalög

(lyfsala dýralækna, eftirlit, hámarksverð o.fl.)
lagafrumvarp

Fréttaflutningur af slysförum

þingsályktunartillaga

Vöruverð lífsnauðsynja og verðmunur á milli þéttbýlis og dreifbýlis

þingsályktunartillaga

Úttekt á kjörum fólks er stundar nám fjarri heimabyggð

þingsályktunartillaga

Framlagning skattafrumvarpa og störf þingsins fram að jólahléi

athugasemdir um störf þingsins

Kosning þriggja manna í stjórn Lýðveldissjóðs, frá ársbyrjun 1995 til ársloka 1999, skv. 3. gr. laga nr. 125/1994, um Lýðveldissjóð

kosningar

Lyfjaverslun Íslands hf.

lagafrumvarp

Lyfjalög

(lyfsala dýralækna, eftirlit, hámarksverð o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Varaflugvöllur á Egilsstöðum

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heilsuverndarstarf í Reykjavík)
lagafrumvarp

Brunatryggingar

(umsýslugjald o.fl.)
lagafrumvarp

Ferðaþjónusta

fyrirspurn

Minning Jónasar G. Rafnars

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lækkun húshitunarkostnaðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Viðlagatrygging

(skíðalyftur o.fl.)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Afgreiðsla sjúkraliðafrv. úr nefnd

um fundarstjórn

Tóbaksvarnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1995--1998

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 46 97,82
Flutningsræða 11 51,63
Andsvar 24 48,88
Um fundarstjórn 2 4,12
Prent 10 1,77
Samtals 93 204,22
3,4 klst.