Gunnlaugur Stefánsson: ræður


Ræður

Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla

(dreifing ösku, kirkjugarðaráð o.fl.)
lagafrumvarp

Kirkju- og manntalsbækur

(kostnaður)
lagafrumvarp

Bréf Verslunarráðs til viðskiptaráðherra um rannsókn Samkeppnisstofnunar á ólöglegu verðsamráði olíufélaganna

athugasemdir um störf þingsins

Kynning á málstað Íslands í hvalveiðimálum

fyrirspurn

Samkeppnisstofnun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Starfsemi Byggðastofnunar og framvinda byggðaáætlunar, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Flutningur verkefna frá stjórnsýslustofnunum til sýslumannsembætta á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Álver á Reyðarfirði

fyrirspurn

Óhefðbundnar lækningar

fyrirspurn

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(barnalífeyrir)
lagafrumvarp

Innra eftirlit heilbrigðisþjónustu

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 11 66,87
Flutningsræða 5 22,05
Andsvar 7 8,48
Samtals 23 97,4
1,6 klst.