Gylfi Þ Gíslason: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Lífeyrissjóður fyrir alla landsmenn

fyrirspurn

Þjóðhátíðarmynt

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði

lagafrumvarp

Eignarráð þjóðarinnnar á landinu

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Ráðstöfun fjár vegna óinnleystra orlofsmerkja og vaxta

þingsályktunartillaga

Leiklistarskóli Íslands

lagafrumvarp

Verðlagsmál

lagafrumvarp

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Þjóðleikhús

lagafrumvarp

Rannsókn kjörbréfs

Skákkennsla

lagafrumvarp

Lán fyrir Flugleiðir hf.

lagafrumvarp

Íslensk stafsetning

lagafrumvarp

Launajöfnunarbætur

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Þingfararkaup alþingismanna

lagafrumvarp

Skýrsla um Framkvæmdastofnun ríkisins

Íslensk stafsetning

þingsályktunartillaga

Skákkennsla

lagafrumvarp