Ásta Möller: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Skemmtanahald á útihátíðum

fyrirspurn

Heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar

(forgangsröð verkefna o.fl.)
lagafrumvarp

Löggæslan í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Skerðing á starfsemi tæknifrjóvgunardeildar Landspítala -- háskólasjúkrahúss

athugasemdir um störf þingsins

Kostnaður við heilbrigðisþjónustu á Evrópska efnahagssvæðinu

fyrirspurn

Markaðssetning lyfjafyrirtækja

fyrirspurn

Heilsuvernd í framhaldsskólum

þingsályktunartillaga

Fjárveitingar til heilbrigðisþjónustu

fyrirspurn

Áform um einkarekstur í heilbrigðisþjónustunni

umræður utan dagskrár

Vopnalög

(skoteldar)
lagafrumvarp

Rannsókn Samkeppnisstofnunar á hækkun matvöruverðs

fyrirspurn

Vandi of feitra barna og ungmenna

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Forvarnasjóður

fyrirspurn

Sjúkrahótel

fyrirspurn

Húsnæði Heilsuverndarstöðvar Reykjavíkur

fyrirspurn

Samstarf fagstétta í heilsugæsluþjónustu

þingsályktunartillaga

Lyfjatjónstrygging

lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak

(smásöluverslun með áfengi)
lagafrumvarp

Unglingamóttaka og getnaðarvarnir

þingsályktunartillaga

Átraskanir

þingsályktunartillaga

Afnám gjalds á menn utan trúfélaga

lagafrumvarp

Svæðisútvarp Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Undanþága frá banni við samkeppnishömlum

fyrirspurn

Bann við umskurði stúlkna

fyrirspurn

Óhefðbundnar lækningar

fyrirspurn

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(afnám skylduaðildar)
lagafrumvarp

Kærur vegna læknamistaka

fyrirspurn

Vandi heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Sjálfstætt starfandi sálfræðingar

fyrirspurn

Sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfarar

fyrirspurn

Útboð í heilbrigðisþjónustu

umræður utan dagskrár

Viðbrögð við ábendingum Ríkisendurskoðunar

fyrirspurn

Búnaðargjald

(gjaldstofn)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(starfsleyfi, hollustuvernd o.fl.)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(Umferðarstofa o.fl.)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta fyrir börn með sjaldgæfa sjúkdóma

fyrirspurn

Evrópusamstarf um sjaldgæfa sjúkdóma

fyrirspurn

Ávísanir á ávanabindandi lyf

umræður utan dagskrár

Breyting á frumvarpi um vinnuvernd

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 37 111,68
Flutningsræða 9 43,2
Andsvar 24 40
Samtals 70 194,88
3,2 klst.