Ásta Möller: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Ástandið í lyfjamálum

athugasemdir um störf þingsins

Starfsumhverfi dagmæðra

fyrirspurn

Húsnæðismál geðfatlaðra

fyrirspurn

Einkareknir grunnskólar

fyrirspurn

Starfsmannaleigur

umræður utan dagskrár

Aðbúnaður og aðstæður aldraðra á dvalar- og hjúkrunarheimilum

umræður utan dagskrár

Réttarstaða samkynhneigðra

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ráðstöfun hjúkrunarrýma

fyrirspurn

Kjarabætur til vistfólks á dvalar- og hjúkrunarheimilum

fyrirspurn

Tæknifrjóvganir

fyrirspurn

Starfsmannaleigur

lagafrumvarp

Markaðsráðandi staða á matvælamarkaði

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samkeppnisstaða fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga

þingsályktunartillaga

Kjaradómur og kjaranefnd

(ógilding úrskurðar)
lagafrumvarp

Auglýsingar kringum barnatíma í sjónvarpi

fyrirspurn

Tóbaksvarnir

(reykingabann)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(sjálfstætt reknir grunnskólar o.fl.)
lagafrumvarp

Æskulýðslög

lagafrumvarp

Tæki stjórnvalda til að stuðla að lækkun matvælaverðs á Íslandi

umræður utan dagskrár

Öldrunarþjónusta í Hafnarfirði

fyrirspurn

Aðbúnaður aldraðra sem bíða eftir útskrift á LSH

umræður utan dagskrár

Áætlun og aðgerðir um varnir gegn fuglaflensu

umræður utan dagskrár

Brottfall úr framhaldsskólum

fyrirspurn

Alþjóðaþingmannasambandið 2005

skýrsla

Skortur á hágæsluþjónustu á barnaspítalanum

athugasemdir um störf þingsins

Heimahjúkrun á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Sjúkrahústengd heimaþjónusta fyrir aldraða

fyrirspurn

Forgangsröð í heilbrigðiskerfinu

umræður utan dagskrár

Upplýsingaréttur um umhverfismál

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Flutningur verkefna í heilbrigðisþjónustu út á land

fyrirspurn

Geðheilbrigðisþjónusta barna og unglinga

umræður utan dagskrár

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnalög -- eftirlaunafrumvarp -- starfsáætlun þingsins

athugasemdir um störf þingsins

Mannekla á Landspítala -- háskólasjúkrahúsi

umræður utan dagskrár

Útskriftarvandi LSH

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar

(samningar við sérgreinalækna)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 38 149,7
Andsvar 23 40,45
Flutningsræða 3 14,33
Samtals 64 204,48
3,4 klst.