Ásta Möller: ræður


Ræður

Alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn

athugasemdir um störf þingsins

Þjónusta á öldrunarstofnunum

fyrirspurn

Þjónusta við heilabilaða

umræður utan dagskrár

Geðheilbrigðisþjónusta við börn og unglinga

umræður utan dagskrár

Stækkun hjúkrunarheimilisins Sóltúns

fyrirspurn

Ekron-starfsþjálfun

fyrirspurn

Niðurstöður nýrrar könnunar um launamun kynjanna

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(framlenging umsýslugjalds)
lagafrumvarp

Miðstöð mæðraverndar

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Málefni Umhverfisstofnunar í kjölfar skýrslu Ríkisendurskoðunar

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Gatnamót Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar

fyrirspurn

Tvöföldun Hvalfjarðarganga

fyrirspurn

Hjúkrunarheimili og öldrunarþjónusta

fyrirspurn

Heilsugæsla í Grafarholti

fyrirspurn

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald og virðisaukaskattur

(lækkun matarskatts)
lagafrumvarp

Kaup og sala heyrnartækja

fyrirspurn

Æskulýðslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsókn á bankakostnaði og samkeppnishindrunum

umræður utan dagskrár

Barna- og unglingageðdeildin

fyrirspurn

Slysavarnir aldraðra

fyrirspurn

Rekstur dvalar- og hjúkrunarrýma

fyrirspurn

Meðferðarúrræði fyrir áfengis- og vímuefnasjúklinga

umræður utan dagskrár

Alþjóðaþingmannasambandið 2006

skýrsla

Málefni aldraðra

(greiðslur fjármagnstekjuhafa í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipulögð leit að krabbameini í ristli

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 28 121,33
Andsvar 19 35,35
Flutningsræða 5 11,58
Grein fyrir atkvæði 1 1,13
Um atkvæðagreiðslu 1 1,08
Samtals 54 170,47
2,8 klst.