Ásta Möller: ræður


Ræður

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Endurgreiðsla virðisaukaskatts

fyrirspurn

Embætti umboðsmanns sjúklinga

fyrirspurn

Tekjuskattur

(sérstakur viðbótarpersónuafsláttur)
lagafrumvarp

Samkeppnisstaða fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga

þingsályktunartillaga

Efling kennslu í heilbrigðisvísindum í Háskólanum á Akureyri

þingsályktunartillaga

Tæknifrjóvgun

(stofnfrumurannsóknir)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Aðgerðir til að bæta kjör aldraðra og öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra

(brottfall laganna)
lagafrumvarp

Fjárframlög til heilbrigðisþjónustu

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar o.fl.

(verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Flutningur á útgáfu starfsleyfa til landlæknis

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Geislavarnir

(einfaldara eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Réttindi og staða líffæragjafa

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(tannlækningar barna og ellilífeyrisþega)
lagafrumvarp

Einkarekstur og útvistun á starfsemi Landspítala

umræður utan dagskrár

Líffæragjafar

fyrirspurn

Flutningur á útgáfu starfsleyfa til landlæknis

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tæknifrjóvgun

(stofnfrumurannsóknir)
lagafrumvarp

Flutningur á útgáfu starfsleyfa til landlæknis

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Alþjóðaþingmannasambandið 2007

skýrsla

Embætti umboðsmanns aldraðra

fyrirspurn

Hagkvæmni og gæði í heilbrigðisþjónustu

fyrirspurn

Skipting fjárveitinga til heilbrigðisþjónustu

fyrirspurn

Gjaldtaka tannlækna

fyrirspurn

Tæknifrjóvganir

fyrirspurn

Utandagskrárumræða um heilbrigðismál -- kostnaður við Kárahnjúka -- störf án staðsetningar

störf þingsins

Lyfjalög

(aukin samkeppni, lyfjaverð o.fl.)
lagafrumvarp

Geislavarnir

(einfaldara eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Tæknifrjóvgun

(stofnfrumurannsóknir)
lagafrumvarp

Skýrsla OECD um heilbrigðismál

umræður utan dagskrár

Málefni Landspítala

umræður utan dagskrár

Mannekla á velferðarstofnunum

umræður utan dagskrár

Svör við fyrirspurn -- frumvarp um sjúkratryggingar -- forsendur fjárlaga

störf þingsins

Brottfall laga um læknaráð

lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frumvarp um sjúkratryggingar

um fundarstjórn

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afganistan -- matvæli -- ríkislögreglustjóri -- hvalveiðar

störf þingsins

Sóltúnssamningurinn og framkvæmd hans

umræður utan dagskrár

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(aukin samkeppni, lyfjaverð o.fl.)
lagafrumvarp

Tæknifrjóvgun

(heimild einhleypra kvenna o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni ljósmæðra -- frumvarp um matvæli

störf þingsins

Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar 2007

álit nefndar

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(gildistaka greinar um smásölu)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 37 202,5
Flutningsræða 17 129,32
Andsvar 68 118,23
Um atkvæðagreiðslu 4 4,17
Grein fyrir atkvæði 4 4,1
Um fundarstjórn 2 2,35
Samtals 132 460,67
7,7 klst.