Halldór E Sigurðsson: ræður


Ræður

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir ofl.

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga

lagafrumvarp

Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði 1960

lagafrumvarp

Efnahagsmálaráðuneyti og iðnaðarmálaráðuneyti

(um stofnun)
fyrirspurn

Efnahagsmál

lagafrumvarp

Byggingarsjóðir

þingsályktunartillaga

Veiðafæratjón vélbáta af völdum togara

umræður utan dagskrár

Ráðstöfun erfðafjárskatts og erfðafjár til vinnuheimila

lagafrumvarp

Fjárlög 1960

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Fjárlög 1960

lagafrumvarp

Niðurgreiðsla fóðurbætis

fyrirspurn

Útsvör

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Útsvör

lagafrumvarp

Fiskileit á Breiðafirði

þingsályktunartillaga

Dvalarheimili í heimavistarskólum

þingsályktunartillaga

Skaðabætur vegna endurbóta á vegakerfi landsins

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður

Skaðabætur vegna endurbóta á vegakerfi landsins

fyrirspurn