Halldór E Sigurðsson: ræður


Ræður

Ráðstafanir til að tryggja að hlunnindajarðir haldist í ábúð

þingsályktunartillaga

Launamál o.fl.

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Jarðhitarannsóknir í Borgarfjarðarhéraði

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1964

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Skipting framkvæmdalánsins

fyrirspurn

Eyðing refa og minka

lagafrumvarp

Iðnrekstur í kauptúnum og kaupstöðum

þingsályktunartillaga

Tekjustofn handa þjóðkirkju Íslands

þingsályktunartillaga

Ljósmæðraskóli Íslands

fyrirspurn

Lán til fiskvinnslustöðva

fyrirspurn

Húsnæðismálastofnun o.fl.

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Búfjárhald í kaupstöðum og kauptúnum

lagafrumvarp

Vegáætlun 1964

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Lausn kjaradeilu verkfræðinga

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Almennur lífeyrissjóður

þingsályktunartillaga

Tekjustofn handa þjóðkirkju Íslands

þingsályktunartillaga