Halldór E Sigurðsson: ræður


Ræður

Héraðsskólar

lagafrumvarp

Verðlagning landbúnaðarvara

lagafrumvarp

Fuglaveiðar og fuglafriðun

lagafrumvarp

Lánasjóður sveitarfélaga

fyrirspurn

Vegalög

lagafrumvarp

Fjárlög 1966

lagafrumvarp

Framkvæmd vegáætlunar 1965

skýrsla ráðherra

Fjárlög 1966

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Íþróttasjóður

fyrirspurn

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp