Halldór E Sigurðsson: ræður


Ræður

Fjárlög 1967

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af veiðarfærum

lagafrumvarp

Rafmagn fyrir Fornahvamm

fyrirspurn

Fjárlög 1967

lagafrumvarp

Verðstöðvun

lagafrumvarp

Fjárlög 1967

lagafrumvarp

Framkvæmd vegáætlunar 1966

skýrsla ráðherra

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1965

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

þingsályktunartillaga

Fjárhagsafkoma ríkissjóðs árið 1966

skýrsla ráðherra

Vegáætlun fyrir árin 1967 og 1968

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Skólakostnaður

lagafrumvarp

Rannsókn á samgönguleiðum yfir Hvalfjörð

þingsályktunartillaga

Ellefu hundruð ára afmæli byggðar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Vegáætlun fyrir árin 1967 og 1968

þingsályktunartillaga