Halldór E Sigurðsson: ræður


Ræður

Tekjur sveitarfélaga

lagafrumvarp

Fjárlög 1972

lagafrumvarp

Mat á sláturafurðum

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1969

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1969

lagafrumvarp

Gjaldaviðauki

lagafrumvarp

Innflutningur búfjár

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Innlent lán

lagafrumvarp

Mat á sláturafurðum

lagafrumvarp

Happdrættislán ríkissjóðs

fyrirspurn

Landshlutaáætlanir

fyrirspurn

Íþróttalög

lagafrumvarp

Innlent lán

lagafrumvarp

Gjaldaviðauki

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Happdrættislán vegna vega- og brúargerða á Skeiðarársandi

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Happdrættislán vegna vega- og brúargerða á Skeiðarársandi

lagafrumvarp

Fjárlög 1972

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Fjárlög 1972

lagafrumvarp

Jarðeignasjóður

lagafrumvarp

Launa og kaupgjaldsmál

umræður utan dagskrár

Söluskattur á raforku til húshitunar

fyrirspurn

Sala á kartöflum

fyrirspurn

Lán til kaupa á skuttogurum

lagafrumvarp

Fjármagn til Landnáms ríkisins

fyrirspurn

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp

Jarðeignasjóður

lagafrumvarp

Læknaskipunarlög

lagafrumvarp

Launa og kaupgjaldsmál

umræður utan dagskrár

Útflutningur á framleiðsluvörum gróðurhúsa

fyrirspurn

Húsnæðismál menntaskóla o.fl.

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Innflutningur búfjár

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Atvinnu- og þjónustufyrirtæki sveitarfélaga

lagafrumvarp

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Læknaskipunarlög

lagafrumvarp

Sandgræðsla á Vestfjörðum

fyrirspurn

Kjarnfóðurinnflutningur

fyrirspurn

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1972

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp

Launa og kaupgjaldsmál

umræður utan dagskrár

Almennar stjórnmálaumræður

stefnuræða forsætisráðherra

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1972

lagafrumvarp

Leiguhúsnæði á vegum ríkisins eða ríkisstofnana

fyrirspurn

Lögreglumenn

lagafrumvarp

Vegáætlun 1972-1975

þingsályktunartillaga