Halldór E Sigurðsson: ræður


Ræður

Fjárlög 1974

lagafrumvarp

Heykögglaverksmiðjur ríkisins

lagafrumvarp

Laxveiðileyfi

fyrirspurn

Endurskoðun skattalaga

fyrirspurn

Gjaldaviðauki

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

lagafrumvarp

Sala Birningsstaða í Laxárdal

fyrirspurn

Verkfallsréttur opinberra starfsmanna

fyrirspurn

Jarðalög

lagafrumvarp

Sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á fiskiskipum

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Breytingar á skattalögum

fyrirspurn

Lántökuheimild vegna framkvæmda- og fjáröflunaráætlunar 1973

lagafrumvarp

Fjármál hafnarsjóða

fyrirspurn

Nýbygging Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri

fyrirspurn

Olíuleit í hafsbotni umhverfis Ísland

fyrirspurn

Ferðamál

fyrirspurn

Landkynningarstarfsemi

fyrirspurn

Endurskipulagning utanríkisþjónustunnar

fyrirspurn

Viðurkenning á herforingjastjórninni í Chile

fyrirspurn

Fjármál hafnarsjóða

fyrirspurn

Nýbygging Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri

fyrirspurn

Olíuleit í hafsbotni umhverfis Ísland

fyrirspurn

Ferðamál

fyrirspurn

Landkynningarstarfsemi

fyrirspurn

Endurskipulagning utanríkisþjónustunnar

fyrirspurn

Viðurkenning á herforingjastjórninni í Chile

fyrirspurn

Nýbygging Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri

fyrirspurn

Gjaldaviðauki

lagafrumvarp

Lántökuheimild vegna framkvæmda- og fjáröflunaráætlunar 1973

lagafrumvarp

Lán til íbúðarhúsabygginga bænda

fyrirspurn

Fjárlagaáætlanir

fyrirspurn

Norðurstjarnan

(o.fl.)
fyrirspurn

Lántökuheimild vegna framkvæmda- og fjáröflunaráætlunar 1973

lagafrumvarp

Launaskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Verðlagning ríkisjarða

fyrirspurn

Fjárlög 1974

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

lagafrumvarp

Sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á fiskiskipum

lagafrumvarp

Launaskattur

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Grænfóðurverksmiðjur

fyrirspurn

Vextir og þóknun lánastofnana

fyrirspurn

Innflutningur á olíu og olíuverð

fyrirspurn

Grænfóðurverksmiðjur

fyrirspurn

Vextir og þóknun lánastofnana

fyrirspurn

Innflutningur á olíu og olíuverð

fyrirspurn

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Mjólkursölumál

fyrirspurn

Húsnæðismál Menntaskólans við Lækjargötu

fyrirspurn

Litasjónvarp

fyrirspurn

Mjólkursölumál

fyrirspurn

Húsnæðismál Menntaskólans við Lækjargötu

fyrirspurn

Litasjónvarp

fyrirspurn

Tryggingadómur

lagafrumvarp

Sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á fiskiskipum

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Eftirlaun starfsmanna stjórnmálaflokkanna

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Ríkisreikningurinn 1971

lagafrumvarp

Skipulagslög

lagafrumvarp

Skattaleg meðferð verðbréfa

lagafrumvarp

Fjölgun starfsmanna í stjórnarráðinu

fyrirspurn

Fullvinnsla iðnaðarvara

fyrirspurn

Skipulagning björgunarmála

fyrirspurn

Ríkisjarðir

fyrirspurn

Fjölgun starfsmanna í stjórnarráðinu

fyrirspurn

Fullvinnsla iðnaðarvara

fyrirspurn

Skipulagning björgunarmála

fyrirspurn

Ríkisjarðir

fyrirspurn

Ríkisjarðir

fyrirspurn

Regnbogasilungseldi Skúla Pálssonar

fyrirspurn

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Skattkerfisbreyting

lagafrumvarp

Lántökuheimildir erlendis

lagafrumvarp

Skattaleg meðferð verðbréfa

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1971

lagafrumvarp

Neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey

lagafrumvarp

Dýralæknar

lagafrumvarp

Mat á sláturafurðum

lagafrumvarp

Skattkerfisbreyting

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Jarðhiti til ræktunar

fyrirspurn

Vísitölutrygging bótafjár íbúðarhúsa vegna jarðeldanna á Heimaey

fyrirspurn

Fjáraukalög 1971

lagafrumvarp

Lántökuheimild fyrir ríkissjóð

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Dýralæknar

lagafrumvarp

Mat á sláturafurðum

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Sala og kaup ríkisjarða

fyrirspurn

Skráning og mat fasteigna

lagafrumvarp

Lántökuheimildir erlendis

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Mjólkursölumál

fyrirspurn

Þjóðleikhús

fyrirspurn

Endurskoðun sveitarstjórnarlaga

fyrirspurn