Halldór E Sigurðsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Lánasjóður sveitarfélaga

lagafrumvarp

Fjárlög 1975

lagafrumvarp

Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar

lagafrumvarp

Lántaka fyrir Hafnabótasjóð

fyrirspurn

Verð á rafmagni til húshitunar

fyrirspurn

Virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal

fyrirspurn

Staða félagsheimilasjóðs

fyrirspurn

Landshöfn í Rifi á Snæfellsnesi

lagafrumvarp

Málmblendiverksmiðjan á Grundartanga í Hvalfirði

fyrirspurn

Brú yfir Ölfusá hjá Óseyrarnesi

fyrirspurn

Söluskattur af innflutningsgjöldum

fyrirspurn

Störf flutningskostnaðarnefndar

fyrirspurn

Vistunarrými fyrir langlegusjúklinga

fyrirspurn

Lagning byggðalínu milli Norður- og Suðurlands

fyrirspurn

Kennsla í sjúkra- og iðjuþjálfun

fyrirspurn

Lagning byggðalínu milli Norður- og Suðurlands

fyrirspurn

Kennsla í sjúkra- og iðjuþjálfun

fyrirspurn

Vegarstæði yfir Þorskafjörð

fyrirspurn

Auðæfi á eða í íslenskum hafsbotni

fyrirspurn

Eftirlit með raforkuvirkjun

fyrirspurn

Vegalög

lagafrumvarp

Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar

lagafrumvarp

Fjárlög 1975

lagafrumvarp

Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar

lagafrumvarp

Fjárlög 1975

lagafrumvarp

Fiskræktarmál eldisstöðvarinnar að Laxalóni

þingsályktunartillaga

Störf flutningskostnaðarnefndar

fyrirspurn

Bættar vetrarsamgöngur

fyrirspurn

Vetrarsamgöngur á Austurlandi

fyrirspurn

Vegalög

lagafrumvarp

Reksturstekjur Landssíma Íslands o.fl.

fyrirspurn

Vetrarvegur um Breiðdalsheiði og tenging Djúpvegar við þjóðvegakerfi landsins

fyrirspurn

Símaafgreiðsla vegna brunavarna, læknisþjónustu og löggæslu

fyrirspurn

Hitaveita á Hólastað og í nágrannasveitarfélögum

fyrirspurn

Áburðarverksmiðja á Norðausturlandi

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Landgræðsla

lagafrumvarp

Hefting landbrots

lagafrumvarp

Afréttamálefni

lagafrumvarp

Framkvæmd vegáætlunar 1974

skýrsla

Vegáætlun 1974-1977

þingsályktunartillaga

Áburðarverksmiðja ríkisins

þingsályktunartillaga

Hafnabótasjóður

fyrirspurn

Fjarskipti við Siglufjörð og talsamband milli Reykjavíkur og Norðurlands

fyrirspurn

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Innflutningur og eldi sauðnauta

lagafrumvarp

Útflutningsbætur á landbúnaðarafurðir

fyrirspurn

Landgræðsla

lagafrumvarp

Hefting landbrots

lagafrumvarp

Hafnaáætlun 1975-1978

þingsályktunartillaga

Snjómokstur á þjóðvegum

fyrirspurn

Fasteignamatslög og lög um sambýli í fjölbýlishúsum

fyrirspurn

Hafnaáætlun 1975-1978

þingsályktunartillaga

Afnotaréttur þéttbýlisbúa af sumarbústaðalöndum

þingsályktunartillaga

Lán fyrir Flugleiðir hf.

lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

lagafrumvarp

Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Vegáætlun 1974-1977

þingsályktunartillaga