Halldór E Sigurðsson: ræður


Ræður

Fjárlög 1976

lagafrumvarp

Kafarastörf

lagafrumvarp

Dýpkunarskip og dýpkunarframkvæmdir

fyrirspurn

Útflutningsuppbætur á landbúnaðarafurðir

fyrirspurn

Dýpkunarskip og dýpkunarframkvæmdir

fyrirspurn

Samstarf við erlenda aðila um virkjanir og stóriðju á Austurlandi

fyrirspurn

Áætlanagerð Framkvæmdastofnunar ríkisins

fyrirspurn

Undanþága afnotagjalda fyrir síma

fyrirspurn

Undanþága afnotagjalda af hljóðvarpi og sjónvarpi

fyrirspurn

Kynlífsfræðsla í skólum

fyrirspurn

Ráðgjafarþjónusta

fyrirspurn

Barnalífeyrir og meðlög

fyrirspurn

Stofnun verðjöfnunarsjóðs vöruflutninga o.fl.

fyrirspurn

Milliþinganefnd í byggðamálum

fyrirspurn

Endurskoðun laga um skipan opinberra framkvæmda

fyrirspurn

Fjárlög 1976

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Flokkun og mat ullar

lagafrumvarp

Flokkun og mat á gærum

lagafrumvarp

Afréttamálefni

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Jöfnun símgjalda

fyrirspurn

Atvinnumál aldraðra

fyrirspurn

Jöfnun símgjalda

fyrirspurn

Atvinnumál aldraðra

fyrirspurn

Jöfnun símgjalda

fyrirspurn

Atvinnumál aldraðra

fyrirspurn

Símaþjónusta

(o.fl.)
fyrirspurn

Flokkun og mat á gærum

lagafrumvarp

Kafarastörf

lagafrumvarp

Sauðfjárbaðanir

lagafrumvarp

Flokkun og mat ullar

lagafrumvarp

Flokkun og mat á gærum

lagafrumvarp

Vinnsla mjólkur í verkföllum

lagafrumvarp

Sjálfvirkt símkerfi um sveitir landsins

fyrirspurn

Niðurgreiðslur á landbúnaðarafurðum

þingsályktunartillaga

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Niðurgreiðslur á landbúnaðarafurðum

þingsályktunartillaga

Snjómokstur á vegum

fyrirspurn

Rekstrarlán til sauðfjárbænda

þingsályktunartillaga

Vegalög

lagafrumvarp

Graskögglaverksmiðjur

þingsályktunartillaga

Ferðamál

lagafrumvarp

Afréttamálefni

lagafrumvarp

Lánamál landbúnaðarins

fyrirspurn

Rafdreifikerfi í sveitum

fyrirspurn

Lánamál landbúnaðarins

fyrirspurn

Rafdreifikerfi í sveitum

fyrirspurn

Jarðalög

lagafrumvarp

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Hafnalög

lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Framkvæmd vegáætlunar 1975

skýrsla

Bráðabirgðavegáætlun 1976

þingsályktunartillaga

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Ferðamál

lagafrumvarp

Dýralæknar

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Hafnalög

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Skýrsla samgönguráðherra um hafnamál

skýrsla ráðherra

Bráðabirgðavegáætlun 1976

þingsályktunartillaga