Halldór E Sigurðsson: ræður


Ræður

Hafnarmál Suðurlands

fyrirspurn

Vestfjarðaskip

þingsályktunartillaga

Heyverkunaraðferðir

fyrirspurn

Fjárlög 1977

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Lagning bundins slitlags á þjóðvegi

þingsályktunartillaga

Símakostnaður aldraðs fólks og öryrkja

fyrirspurn

Rafmagn á sveitabýli

fyrirspurn

Hafnarmál Suðurlands

fyrirspurn

Framkvæmd skattalaga

fyrirspurn

Símakostnaður aldraðs fólks og öryrkja

fyrirspurn

Rafmagn á sveitabýli

fyrirspurn

Hafnarmál Suðurlands

fyrirspurn

Framkvæmd skattalaga

fyrirspurn

Sauðfjárbaðanir

lagafrumvarp

Rannsókn á reki gúmbjörgunarbáta

fyrirspurn

Stofnlánasjóður vegna stórra atvinnubifreiða og stórvirkra vinnuvéla

fyrirspurn

Aðgerðir vegna langvarandi neyðarástands í atvinnumálum á Bíldudal

fyrirspurn

Innflutningur á olíupramma

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Tilkynningarskylda íslenskra skipa

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Innflutningur á olíupramma

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Tryggingarmál sjómanna

fyrirspurn

Samanburður á vöruverði

fyrirspurn

Flugsamgöngur við Vestfirði

fyrirspurn

Brúargerð yfir Eyjafjarðará

fyrirspurn

Sparnaður í rekstri Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Innflutningur á frosnu kjöti

fyrirspurn

Veitinga- og gistihúsarektstur

fyrirspurn

Jöfnun símgjalda

fyrirspurn

Vetrarvegur um Breiðadalsheiði

fyrirspurn

Jöfnun símgjalda

fyrirspurn

Vetrarvegur um Breiðadalsheiði

fyrirspurn

Vetrarvegur um Breiðadalsheiði

fyrirspurn

Lausaskuldir bænda

þingsályktunartillaga

Póst- og símamál

lagafrumvarp

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Sauðfjárbaðanir

lagafrumvarp

Mat á sláturafurðum

lagafrumvarp

Rekstrar- og afurðalán til bænda

þingsályktunartillaga

Skýrsla samgönguráðherra um framkvæmd vegáætlunar

skýrsla ráðherra

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Landbúnaðaráætlanir

fyrirspurn

Mat á sláturafurðum

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Póst- og símamál

lagafrumvarp

Skattfrelsi jarðstöðvar

lagafrumvarp

Póst- og símamál

lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Póst- og símamál

lagafrumvarp

Virkjun Hvítár í Borgarfirði

lagafrumvarp

Símaafnot aldraðs fólks og öryrkja

þingsályktunartillaga

Sauðfjárbaðanir

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Póst- og símamál

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

fyrirspurn

Skýrsla samgönguráðherra um hafnarframkvæmdir 1976

skýrsla ráðherra

Áætlunarflugvellir

skýrsla