Halldór E Sigurðsson: ræður


Ræður

Djúpvegur

fyrirspurn

Símaafnot aldraðs fólks og öryrkja

fyrirspurn

Sjósamgöngur við Vestfirði

fyrirspurn

Flugsamgöngur við Vestfirði

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Verðlagsmál landbúnaðarins

þingsályktunartillaga

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Verðlagsmál landbúnaðarins

þingsályktunartillaga

Raforka til graskögglaframleiðslu

fyrirspurn

Inndjúpsáætlun

fyrirspurn

Landshafnir

fyrirspurn

Ferðamálasjóður

fyrirspurn

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Jöfnun símgjalda

fyrirspurn

Búnaðarfræðsla

lagafrumvarp

Símamál

fyrirspurn

Snjómokstur á þjóðvegum á Vestfjörðum

fyrirspurn

Stofnlánasjóður atvinnubifreiða og vinnuvéla

fyrirspurn

Innlend fóðurbætisframleiðsla

fyrirspurn

Veðdeild Búnaðarbankans

fyrirspurn

Vegur í Mánárskriðum

fyrirspurn

Gjaldtaka á fjölsóttum stöðum í umsjá ríkisins

fyrirspurn

Lausaskuldir bænda

fyrirspurn

Markaðsmál landbúnaðarins

fyrirspurn

Hafnaáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Votheysverkun

fyrirspurn

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Hátíðarbrigði vegna stórafmælis Snorra Sturlusonar

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Eftirlit með framleiðslu á fóðurvörum

lagafrumvarp

Búnaðarfræðsla

lagafrumvarp

Framkvæmd vegáætlunar 1977

skýrsla

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Hafnarframkvæmdir 1977

skýrsla

Flugöryggismál

þingsályktunartillaga

Lax- og silungsveiði

þingsályktunartillaga

Sala eyðijarðanna Kroppsstaða og Efstabóls í Mosvallahreppi

lagafrumvarp

Símamál

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Búnaðarfræðsla

lagafrumvarp

Eftirlit með framleiðslu á fóðurvörum

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Notkun raforku í atvinnufyrirtækjum

þingsályktunartillaga

Öryggisbúnaður smábáta

þingsályktunartillaga