Halldór Steinsson: ræður


Ræður

Skipun læknishéraða o. fl. (Hnappdælahérað)

lagafrumvarp

Vörutollur

lagafrumvarp

Tollalög

(breyting á 1. gr.)
lagafrumvarp

Lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina

lagafrumvarp

Bifreiðar

lagafrumvarp

Vörutollur

lagafrumvarp

Sala á þjóðjörðinni Ögri og Sellóni

lagafrumvarp

Tollalög

(breyting á 1. gr.)
lagafrumvarp

Bifreiðar

lagafrumvarp

Landsbanki Íslands, útibú í Stykkishólmi

þingsályktunartillaga

Tollalög

(breyting á 1. gr.)
lagafrumvarp

Ákvörðun verslunarlóðarinnar í Hafnarfjarðarkaupstað

lagafrumvarp

Sala á þjóðjörðinni Ögri og Sellóni

lagafrumvarp

Landsbanki Íslands, útibú í Stykkishólmi

þingsályktunartillaga

Sjúkrasamlög

lagafrumvarp

Aðflutningsgjald af salti

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af fiski, lýsi o.fl.

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1918 og 1919

lagafrumvarp

Hundaskattur

lagafrumvarp

Hafnargerð í Ólafsvík

lagafrumvarp

Hundaskattur

lagafrumvarp

Brúargerðir

lagafrumvarp

Stofnun Landsbanka

lagafrumvarp

Ritsíma og talsímakerfi Íslands

lagafrumvarp

Gjald af innlendri vindlagerð og tilbúningi á konfekti og brjóstsykri

lagafrumvarp

Ritsíma og talsímakerfi Íslands

lagafrumvarp

Hundaskattur

lagafrumvarp

Hafnargerð í Ólafsvík

lagafrumvarp

Íslandsbanka leyft að auka seðlaupphæð

lagafrumvarp

Hafnargerð í Ólafsvík

lagafrumvarp

Bifreiðaskattur

lagafrumvarp

Laun embættismanna

lagafrumvarp

Ekkjutrygging embættismanna

lagafrumvarp

Aukatekjur landssjóðs

lagafrumvarp

Vitagjald

lagafrumvarp

Sérstakt læknishérað í Hólshreppi

lagafrumvarp

Húsaskattur

lagafrumvarp

Skipun læknishéraða o. fl. (Hnappdælahérað)

lagafrumvarp

Skipun læknishéraða o. fl. (Kjalarneshérað)

lagafrumvarp

Stjórnarskrá konungsríkisins Íslands

lagafrumvarp

Skilnaður ríkis og kirkju

þingsályktunartillaga

Yfirsetukvennalög

lagafrumvarp

Varnir gegn berklaveiki

(skipun milliþinganefndar)
þingsályktunartillaga

Fjárlög 1920 og 1921

lagafrumvarp

Vörutollur

(hækkun)
lagafrumvarp

Vörutollur

(hækkun)
lagafrumvarp

Fjárlög 1920 og 1921

lagafrumvarp

Aðflutningsgjald af kolum

lagafrumvarp

Réttur ríkisins til vatnsorku í almenningum

þingsályktunartillaga

Aðflutningsgjald af kolum

lagafrumvarp

Aukatekjur landssjóðs

lagafrumvarp