Hannibal Valdimarsson: ræður


Ræður

Verðtrygging launa

lagafrumvarp

Vinnuvernd o.fl.

(greiðsla vinnulauna, uppsagnarfrestur)
lagafrumvarp

Umferðarkennsla

fyrirspurn

Menntaskóli Vestfirðinga

(á Ísafirði)
lagafrumvarp

Héraðsskóli að Reykhólum

þingsályktunartillaga

Söluskattur

lagafrumvarp

Launaskattur

lagafrumvarp

Tunnuverksmiðjur ríkisins

fyrirspurn

Launaskattur

lagafrumvarp

Stóriðjunefnd

umræður utan dagskrár

Læknaskipunarlög

lagafrumvarp

Landsspítali Íslands

lagafrumvarp

Verkfræðiskrifstofa Vestfjarðakjördæmis

lagafrumvarp

Útfærsla fiskveiðilandhelginnar fyrir Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Bótagreiðslu Aflatryggingasjóðs

fyrirspurn

Sölunefnd varnarliðseigna

fyrirspurn

Læknaskipunarlög

lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 1965--68

þingsályktunartillaga

Sala dýralæknisbústaðar í Borgarnesi

lagafrumvarp

Læknaskipunarlög

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

(lækkun tolla á flökunarvélum o.fl.)
lagafrumvarp

Menntaskólar

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Þinghlé

{---} [fundarhlé].

Útfærsla fiskveiðilandhelginnar fyrir Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Lausn kjaradeilu atvinnuflugmanna

lagafrumvarp

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Lausn kjaradeilu atvinnuflugmanna

lagafrumvarp

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp