Haraldur Guðmundsson: ræður


Ræður

Bifreiðaskattur o.fl.

lagafrumvarp

Verðtollur

lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á innstæðufé Útvegsbanka Íslands

lagafrumvarp

Leyfi til loftferða

lagafrumvarp

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir

umræður utan dagskrár

Bifreiðaskattur o.fl.

lagafrumvarp

Verðtollur

lagafrumvarp

Verðhækkunarskattur

lagafrumvarp

Fimmtardómur

lagafrumvarp

Próf leikfimi- og íþróttakennara

lagafrumvarp

Stóríbúðaskattur

lagafrumvarp

Háleiguskattur

lagafrumvarp

Bifreiðaskattur o.fl.

lagafrumvarp

Innflutningur á kartöflum o. fl.

lagafrumvarp

Mannafli á eimskipum og mótorskipum

lagafrumvarp

Skiptameðferð á búi Síldareinkasölu Íslands

lagafrumvarp

Varðskip landsins

lagafrumvarp

Skiptameðferð á búi Síldareinkasölu Íslands

lagafrumvarp

Skirteini til vélstjórnar

lagafrumvarp

Varðskip landsins

lagafrumvarp

Millisíld úr búi Síldareinkasölu Íslands

lagafrumvarp

Gjaldfrestur bænda og bátaútvegsmanna

lagafrumvarp

Loftskeytanotkun íslenskra veiðiskipa

lagafrumvarp

Niðurfærsla á útgjöldum ríkisins

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1933

lagafrumvarp

Vegur frá Lækjarbotnum austur í Ölfus

lagafrumvarp

Sala þjóðjarða og kirkjugarða

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar

lagafrumvarp

Fjárlög 1933

lagafrumvarp

Skiptameðferð á búi Síldareinkasölu Íslands

lagafrumvarp

Alþýðutryggingar

lagafrumvarp

Gjaldfrestur bænda og bátaútvegsmanna

lagafrumvarp

Söltunarlaun úr búi Síldareinkasölu Íslands

lagafrumvarp

Útflutningsgjald

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af síld o. fl.

lagafrumvarp

Efni í tunnur

lagafrumvarp

Fjárlög 1933

lagafrumvarp

Varðskip landsins

lagafrumvarp

Lögskráning íslenskra manna á erlend fiskiskip

lagafrumvarp

Erfðalög og erfðafjárskattur

lagafrumvarp

Útflutningur á nýjum fiski

lagafrumvarp

Bráðabirgðabreyting nokkurra laga

lagafrumvarp

Samvinnufélög

lagafrumvarp

Síldarbræðsluverksmiðja á Austurlandi

lagafrumvarp

Atvinnuskortur í verstöðvum austanlands

lagafrumvarp

Ungmennaskóli með skylduvinnu nemenda

lagafrumvarp

Skipun barnakennara og laun þeirra

lagafrumvarp

Ungmennaskóli með skylduvinnu nemenda

lagafrumvarp

Skipun barnakennara og laun þeirra

lagafrumvarp

Milliþinganefndir um iðjumál og iðnað

þingsályktunartillaga

Verðtollur

lagafrumvarp

Jöfnunarsjóður

lagafrumvarp

Samvinnufélög

lagafrumvarp

Milliþinganefnd um fjárhagsástand á Austfjörðum

þingsályktunartillaga

Sala veiðarfæra

þingsályktunartillaga

Síldarbræðsluverksmiðja á Austurlandi

lagafrumvarp

Áfengisbruggun og önnur áfengislagabrot

þingsályktunartillaga

Síldarbræðsluverksmiðja á Austurlandi

lagafrumvarp

Fátækralög

lagafrumvarp

Atkvæðagreiðsla alþingiskjósenda um áfengislöggjöfina

þingsályktunartillaga

Síldarbræðsluverksmiðja á Austurlandi

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað

lagafrumvarp

Fjárlög 1933

lagafrumvarp

Stjórnarskipti

umræður utan dagskrár