Haraldur Guðmundsson: ræður


Ræður

Stjórnarskrárnefnd

þingsályktunartillaga

Niðurfelling dansk-íslenzka sambandslagasamningsins frá 1918

þingsályktunartillaga

Eignaraukaskattur

lagafrumvarp

Miðlunarsjóður húsaleigu

lagafrumvarp

Girðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskipti

lagafrumvarp

Ríkisskuldir Íslands

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1945

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Skipun læknishéraða

lagafrumvarp

Dýrtíðarráðstafanir

lagafrumvarp

Barnaspítali

lagafrumvarp

Læknishéruð

þingsályktunartillaga

Endurveiting borgararéttinda

lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Verðlækkun á vörum innan lands

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1945

lagafrumvarp

Nýbyggingarsjóður útvegsmanna

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Heilsuverndarstöðvar

lagafrumvarp

Laun háskólakennara Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Manneldisráð

lagafrumvarp

Prófessorsembætti í heilbrigðisfræði

lagafrumvarp

Jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Fjárlög 1945

lagafrumvarp

Skipun læknishéraða

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Laun starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Alþýðutryggingar

lagafrumvarp

Veltuskattur

lagafrumvarp

Sjúkrahús o.fl.

lagafrumvarp

Laun starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Sjúkrahús o.fl.

lagafrumvarp

Bygging nokkurra raforkuveita

lagafrumvarp

Nýjar síldarverksmiðjur

lagafrumvarp

Skipakaup ríkisins

lagafrumvarp

Veltuskattur

lagafrumvarp

Leiga á færeyskum skipum o.fl.

þingsályktunartillaga

Tekjur bæjar- og sveitarfélaga

lagafrumvarp

Bankavaxtabréf

lagafrumvarp

Dýrtíðarráðstafanir

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Dýrtíðarráðstafanir

lagafrumvarp

Endurskoðun stjórnskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Skattgreiðslur h/f Eimskipafélags Íslands

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Laun starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp