Haraldur Guðmundsson: ræður


Ræður

Atvinnuaukning í kaupstöðun og kauptúnum

þingsályktunartillaga

Aðstoð til bænda á óþurrkasvæðunum

(austan- og norðanlands)
lagafrumvarp

Tekjuskattsviðauki, lækkun skatts af lágtekjum o.fl.

lagafrumvarp

Aðstoð til bænda á óþurrkasvæðunum

(austan- og norðanlands)
lagafrumvarp

Lyfsölulög

lagafrumvarp

Vélbátaflotinn

(skipun nefndar)
þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Fjárlög 1951

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður barnakennara

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður barnakennara

lagafrumvarp

Tekjuskattsviðauki, lækkun skatts af lágtekjum o.fl.

lagafrumvarp

Virkjun Sogsins

lagafrumvarp

Skattgreiðsla Eimskipafélags Íslands

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Fjárlög 1951

lagafrumvarp

Gengisskráning o.fl.

lagafrumvarp

Sala jarðeigna í opinberri eigu

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Virkjun Sogsins

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Öryrkjahæli

lagafrumvarp

Sóttvarnir gagnvart útlöndum

lagafrumvarp

Sveitarstjórar

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Gengisskráning o.fl.

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Læknishéruð

lagafrumvarp

Vínveitingaleyfi lögreglustjórans í Reykjavík

fyrirspurn

Lyfsölulög

lagafrumvarp

Erfðalög

lagafrumvarp

Öryggisráðstafanir á vinnustöðum

lagafrumvarp

Erfðalög

lagafrumvarp

Húsaleiga

lagafrumvarp

Aðstoð til síldarútvegsmanna

(heimild fyrir ríkisstjórnina að ábyrgjast lán til síldarútvegsmanna)
lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Iðnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (eldhúsdagsumræður)

Verðlag og dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna

lagafrumvarp

Lántaka handa ríkissjóði

(heimild fyrir ríkisstjórnina)
lagafrumvarp

Togarakaup ríkisins

(lán til kaupenda o.fl.)
lagafrumvarp

Vinnumiðlun

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Fjárhagsráð

(fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit)
lagafrumvarp

Vinnumiðlun

lagafrumvarp