Haraldur Guðmundsson: ræður


Ræður

Verðlagsuppbót á laun opinberra starfsmanna

lagafrumvarp

Vistheimili fyrir stúlkur

lagafrumvarp

Fjárlög 1955

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Hvíldartími háseta á botnvörpuskipum

lagafrumvarp

Jöfnun raforkuverðs

þingsályktunartillaga

Útgerð togara

lagafrumvarp

Varnarmálin, skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Vantraust á menntamálaráðherra

vantraust

Verðlagsuppbót á laun opinberra starfsmanna

lagafrumvarp

Yfirstjórn mála á varnarsvæðunum o. fl.

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Atkvæðagreiðsla að hálfu Íslands

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Atkvæðagreiðsla að hálfu Íslands

þingsályktunartillaga

Innflutnings- og gjaldeyrismála, fjárfestingarmála o. fl.

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum

umræður utan dagskrár

Aðstoð við togaraútgerðina

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Þingfrestun og setning þings að nýju

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir o.fl.

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Læknabifreiðar

þingsályktunartillaga

Heilsuverndarlög

lagafrumvarp

Bifreiðalög

lagafrumvarp

Heilsuverndarlög

lagafrumvarp

Leigubifreiðar í kaupstöðum

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður barnakennara

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður barnakennara

lagafrumvarp

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum

lagafrumvarp

Landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum

lagafrumvarp

Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands

lagafrumvarp

Greiðsluafgangur ríkissjóðs

lagafrumvarp

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Greiðsluafgangur ríkissjóðs

lagafrumvarp

Öryggisráðstafanir á vinnustöðum

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Starfslok deilda

umræður utan dagskrár