Haraldur Ólafsson: ræður


Ræður

Athvarf fyrir unga fíkniefnaneytendur

þingsályktunartillaga

Rannsóknarnefnd til að rannsaka afskipti ráðherra og embættismanna af rekstri ólöglegra útvarpsstöðv

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Umræður utan dagskrár

Vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Flutningsjöfnunarsjóður olíu og bensíns

lagafrumvarp

Veðurstofa Íslands

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Geymsla kjarnorkuvopna á íslensku yfirráðasvæði

þingsályktunartillaga

Vélstjórnarnám

lagafrumvarp

Dómsvald í héraði

lagafrumvarp

Fullvinnsla sjávarafla

þingsályktunartillaga

Sóknargjöld

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Sóknargjöld

lagafrumvarp

Nýjar hernaðarratsjárstöðvar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Skýrsla um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Þjóðskjalasafn Íslands

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

lagafrumvarp

Kerfisbundin skráning á upplýsingum

lagafrumvarp

Ríkislögmaður

lagafrumvarp

Mörk Garðabæjar og Kópavogs

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Kirkjusóknir

lagafrumvarp

Gjöld af tóbaksvörum

lagafrumvarp

Stefna Íslendinga í afvopnunarmálum

þingsályktunartillaga

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Afnám misréttis gagnvart konum

þingsályktunartillaga

Útvarpslög

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Almannavarnir

lagafrumvarp

Sóknargjöld

lagafrumvarp