Helgi Bergs: ræður


Ræður

Verðjöfnunar- og flutningasjóður síldveiða

lagafrumvarp

Lántaka vegna vega- og flugvallargerða

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

lagafrumvarp

Fjárlög 1966

lagafrumvarp

Stýrimannaskóli í Vestmannaeyjum

lagafrumvarp

Rafvæðing Vestur-Skaftafellssýslu

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Innflutnings- og gjaldeyrismál

lagafrumvarp

Raforkuþörf Vestur-Skaftfellinga austan Mýrdalssands

þingsályktunartillaga

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Heimild til að veita nýjum iðju- og iðnaðarfyrirtækjum skattfríðindi

lagafrumvarp

Iðnfræðsla

lagafrumvarp

Framleiðnilánadeild við Framkvæmdabanka Íslands

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Mat á sláturafurðum

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

(lækkun tolla af húsum og húshlutum)
lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Landshöfn í Þorlákshöfn

lagafrumvarp

Eignarnám lands í Flatey

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Verðtrygging fjárskuldbindinga

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður